เปิดเงื่อนไข คนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ได้รับเฟสแรก คงได้สิทธิ์ แต่..

เปิดเงื่อนไขเบื้องต้น คนละครึ่ง เฟส 2 คนที่ได้สิทธิเฟส 1 ขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยเบื้องต้น

ผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟสแรก สามารถขอใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 2 ต่อได้

แต่มีเงื่อนไข คือ

คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ให้ครบก่อน

ส่วนใน คนละครึ่ง เฟส 2 กระทรวงการคลังจะมีปุ่ม หรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่

ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของคนละครึ่ง เฟส 2

โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 2จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง คือ ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท เหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิเฟสแรก

ทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งเรื่องวงเงิน และจำนวนสิทธิจะขยายเพิ่ม

โดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้ เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอ

สำหรับเงินที่ใช้ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 นี้ เป็นเงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 400,000 ล้านบาท

ตอนนี้เหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อน

ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9