ช่วงนี้ฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า”

มาทำความรู้จัก วัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” มาทำความรู้จัก วัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า”  ที่จะส่งมอบให้ไทยใช้ฉีดเริ่ม 7 มิ.ย.. 64 1.   วัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบเทคนิคไวรัลแว็กเตอร์ (Viral Vector) ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ประเทศไทย ผลิตจากเชื้อไวรัสชิมแปนซีอะดีโน ใช้ไวรัสเป็นพาหะ พัฒนาโดยการนำไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้วฝากสารพันธุกรรม หนามโปรตีน ของโควิด-19 เข้าไปซึ่งทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวและไม่สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์  2.   วัคซีนชนิดที่ใช้เทคนิคไวรัลแว็กเตอร์สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี เพราะใช้วิธีการเลียนแบบการติดเชื้อที่ใกล้เคียงธรรมชาติ จุดเด่นสำคัญของวัคซีนของทีมออกซ์ฟอร์ดนี้ก็คือ มันสามารถกระตุ้นให้ทั้ง “ที เซลล์” และ “บี เซลล์” ในร่างกายตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น “บี เซลล์” คือเซลล์ที่สร้างแอนติบอดีขึ้น...