ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดของ Mac

วันนี้ยิม macbook เพื่อนมาลองใช้ ชอบสีแสง ความคม และความเสถียร แต่ คีย์เปลี่ยนไป ใช้งานไม่ได้ จึงไปหาความรู้จาก apple มา จึงเก็บมาฝาก และไว้ให้ตัวเองใช้ พร้อมเปลี่ยน ปุ่มเปลี่ยนไทย – อังกฤษว่าใช้ ปุ่ม caps lock แทน พร้อมวิธี copy ภาพหน้าจอใช้บ่อย คำสั่ง command + shift =...