ยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ภายใน 31 ต.ค.นี้ – ขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น

ยื่นทบทวนสิทธิ์

ผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม (ล่าสุด ณ 27 สิงหาคม และขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น