วิธีใช้ คนละครึ่ง จ่ายค่าน้ำมัน 3 เดือน จ่ายผ่านแอป เป๋าตัง

คนละครึ่ง ค่าน้ำมัน

รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่มใช้สิทธิ 8 พ.ค. 65

กู้เงินออมสินฉุกเฉิน 500,000- ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผ่อนนาน 10 ปี

สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ และองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน