คอนเสิร์ตการกุศล เสถียรธรรมสถาน 5 ศิลปิน แอม, ปาน, โบ, อิน บูโดกันแอน 23 ก.พ.นี้

ครั้งแรกและครั้งเดียวกับการรวมศิลปิน ในคอนเสิร์ต “โอมตาเร ตูตาเร ตูเร Celebration Concert” คอนเสิร์ตการกุศล ณ เสถียรธรรมสถาน สร้างองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์