จุดชมซากุระบานปี 2563 ที่ Atami พยากรณ์ซากุระ และจุดยอดฮิตในญี่ปุ่น

ซากุระ Atami

พิกัดจุดชมซากุระ Atami อยู่ริมคลอง itogawa (糸川) คนที่นี่เลยเรียกว่า itogawa sakura matsuri (糸川梅まつり) งานเทศกาลชมดอกซากุระของปีนี้ จัดขึ้นวันที่ 11ม.ค.-9ก.พ. 2020

เที่ยวพม่า#4 “พระธาตุอินทร์แขวน” 4วัน3 คืน

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจ้ก์ทิโย เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่ชาวพม่าให้ความนับถือเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เขต "รัฐมอญ" ของพม่า

1 2 3