4 – 7 ก.ย. วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ 9 ทางด่วนพิเศษ ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 5 สายทาง

การทางพิเศษและกรมทางหลวง เปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์และทางด่วยพิเศษช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดนักขันตฤกษ์

1 2 3 4