สายการบินเวียตเจ็ท ส่งโปร 0 บาท 2 ล้านที่นั่ง

ผ่อนคลายให้หายร้อน กับ เวียตเจ็ท

สายการบินเวียตเจ็ท จัดโปรโมชั่นบิน 0 บาท 2 ล้านที่นั่ง สำรองที่นั่ง วันที่ 9-11 พ.ค 2561 เดินทาง วันที่ 20 ส.ค 2561-31 ธ.ค 2561 รายละเอียดการสำรองที่นั่งตามด้านล่าง

 1. สำรองที่นั่งวันที่09/5/2018 – 11/5/2018 (12.00 – 14.00) น.
 2. ราคาโปรโมชั่น:เริ่มต้นที่ 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
 3. จำนวนบัตรโดยสารที่ร่วมโปรโมชั่น2,000,000 ใบ
 4. เส้นทางการบินที่ร่วมโปรโมชั่น:
  • ภูเก็ต / เชียงใหม่ -> โฮจิมินห์ซิตี้
  • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ->  โฮจิมินห์ซิตี้ / ฮานอย / ไฮฟอง / ดาลัด
  • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -> เชียงใหม่ / เชียงราย / ภูเก็ต/ กระบี่
 5. ช่วงเวลาการเดินทาง20/8/2018 – 31/12/2018 (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 6. ช่องทางการจองบัตรโดยสาร:
  • เว็บไซต์:vietjetair.com
  • ช่องทางผ่านโทรศัพท์มือถือ: vietjetair.com
  • เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/VietJetThailand/ คลิกที่แถบ “จองเลย”
 7. เงื่อนไขและข้อกำหนด:
  • เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
  • คืนบัตรโดยสาร: ไม่อนุญาต
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันที่เดินทาง/เส้นทางการบิน: สามารถเปลี่ยนได้โดยชำระค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของค่าบัตรโดยสาร(ถ้ามี)
 8. วิธีการชำระเงิน:
  • บัตรเครดิต Visa/ Master/AMEX/JCB หรือบัตร ATM ของทุกธนาคารที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว (เฉพาะในประเทศเวียดนามเท่านั้น)

หมายเหตุ:  ระยะเวลาโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนบัตรโดยสารราคาพิเศษ