โปรโมชั่น ธันเดอร์เบิร์ด เซลล์

โปรโมชั่น ธันเดอร์เบิร์ด เซลล์
ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 4 – 7 มิถุนายน 2561
ช่วงเวลาเดินทาง : 11 มิถุนายน 2561 – 30 มีนาคม 2562
คลิกจองเลย  www.nokair.com
นกแอร์นกแอร์-4
เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ราคาเริ่มต้นที่ 390 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ และอุบลราชธานี-อุดรธานี (สามารถเดินทางได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 เท่านั้น)
 • ราคาเริ่มต้นที่ 490 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ร้อยเอ็ด เลย ขอนแก่น นครพนม สกลนคร บุรีรัมย์ ระนอง ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และเชียงใหม่-อุดรธานี (สามารถเดินทางได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 เท่านั้น)
 • ราคาเริ่มต้นที่ 590 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำปาง พิษณุโลก ร้อยเอ็ด เลย ขอนแก่น นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนคร บุรีรัมย์ หาดใหญ่ ระนอง ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่-อุดรธานี และอุบลราชธานี-อุดรธานี
 • ราคาเริ่มต้น 1,090 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน ในเส้นทาง แม่สอด ย่างกุ้ง และโฮจิมินห์
 • สำรองที่นั่งในวันที่  4 – 7 มิถุนายน 2561
 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 – 30 มีนาคม 2562
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย  7 วัน
 • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ฟรี บริการน้ำดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี เลือกที่นั่งมุมโปรด
 • ราคาพิเศษสำหรับตั๋วประเภท บินเบาๆ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของนกแอร์ได้
 • สำหรับเส้นทางต่อรถ และเส้นทางต่อเรือ จะได้รับราคาพิเศษเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
 • สามารถสำรองที่นั่งผ่าน www.nokair.com และบนสมาร์ทโฟนที่ m.nokair.com หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบ iOS ( iPhone / iPad / iPod Touch ) , แอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ Android และ NOK Smile Booking (TA module)
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางวัน และบางเที่ยวบิน
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผ่านทาง Call Center 1318 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
 • สำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติ สามารถสำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตามช่องทางปกติ
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินนกแอร์
 • ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับคะแนนสะสมนกพอยท์ X2

 • สมาชิกนกแฟนคลับทุกประเภท ที่มีการซื้อตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 จะได้รับนกพอยท์เป็น 2 เท่า เมื่อมีการเดินทาง โดยในกรณีที่คำนวณนกพอยท์ออกมาเป็นทศนิยม จะคิดเป็นจำนวนเต็มก่อน แล้วจึงคิดเป็น 2 เท่าของจำนวนนั้น เช่น ค่าตั๋วโดยสาร 3,203 บาท ปกติสมาชิกจะได้รับนกพอยท์ 640 พอยท์ แต่หากซื้อตั๋วในช่วงโปรโมชั่นนี้ จะได้รับนกพอยท์ 1,280 พอยท์
 • สมาชิกจะได้รับการสะสมนกพอยท์ในวันที่เดินทาง
 • นกพอยท์มีอายุ 12 เดือนนับจากเดือนที่ได้รับการสะสม
 • สมาชิกจะต้องมีชื่ออยู่ในบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาสเท่านั้น จึงจะสามารถสะสมนกพอยท์ได้
 • การสะสมนกพอยท์ไม่มีผลย้อนหลังสาหรับเที่ยวบินที่สมาชิกใช้บริการก่อนจะได้รับสถานภาพ
 • ยกเว้นบัตรโดยสารที่ทำการจองผ่านช่องทาง Online Travel Agency และ บัตรโดยสารของกลุ่มลูกค้าข้าราชการ จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมนกพอยท์ 2 เท่าได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง