มีความสุข วันโกหก Happy April Fool Day โกโก้แก้วละบาท

Happy April Fool Day 1 เมษายน 2564
โกโก้ 1 บาท ลดจริง ไม่โกหก !!!

• ซื้อเครื่องดื่มอินทนิลเมนูใดก็ได้ 1 แก้วแรกในราคาปกติ
รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มโกโก้เย็น 1 แก้วถัดไป
ในราคา 1บาท
• จำกัด 50,000 สิทธิ์ (1 สิทธิ์/ใบเสร็จ)
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆได้
• เฉพาะวันที่ 1 เมษายน 2564 (1 วันเท่านั้น)
ณ ร้านอินทนิลทุกสาขา ยกเว้นสาขาสกายเลน
• รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง