โหลดผลไม้ฟรี! 20 กิโลกรัม ใน 4 สนามบิน

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดรองรับผลไม้ปี 62 กับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสายการบินต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกร ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด 

ทย. และ สายการบิน จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ขึ้นเครื่องบิน (โหลดลงใต้ท้องเครื่อง) ได้ในปริมาณ 20 กก. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
▶ สายการบินไทยสมายล์ : สมายคลาส ฟรี 40 กก. และ สมายพลัส ฟรี 50 กก. 
▶ สายการบินนกแอร์ : นกไลท์ ฟรี 10 กก., นกเอ็กซ์ตร้า ฟรี 40 กก. และ นกแม็ก ฟรี 40 กก.
▶ สายการบินแอร์เอเชีย : ฟรี 20 กก. 
▶ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส : ฟรี 40 กก.

https://www.facebook.com/Nakhonsithammarathistoriccityofsouthernthailand

? เฉพาะ 4 สนามบิน ประกอบด้วย สนามบินนราธิวาส, สนามบินนครศรีธรรมราช, สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบินชุมพร 

โดยผลไม้ที่โหลดต้องเป็นผลไม้สด ได้แก่ มังคุด ลองกอง เงาะ และผลไม้สดอื่นๆ ยกเว้นทุเรียน และต้องบรรจุในกล่องที่กรมการค้าภายในจัดเตรียมไว้ให้ สามารถขอรับกล่องได้ฟรีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามบินทั้ง 4 แห่ง และต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยตามมาตรฐาน หรือกฎการบินที่กำหนดโดยเคร่งครัด 

?มีผลตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2563 …

แต่สนามบินหาดใหญ่ .. หายไปไหน

#เนื้อหาจาก >> https://bit.ly/2HsITnh

king9