ไทยสมายล์ “เที่ยวนครพนมแบบชิคๆ” โปรโมชั่นต้อนรับเส้นทางบินใหม่

เที่ยวนครพนมแบบชิคๆโปรโมชั่นต้อนรับเส้นทางบินใหม่

กรุงเทพฯ สู่ นครพนม ราคาเริ่มต้นที่ 1,010 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่าง)*

สำรองที่นั่ง : 6 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564

เดินทาง : 19 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564

บินนครพนม

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

1. ไมล์สะสม ROP : สามารถสะสมไมล์ได้

2. ส่วนลดบัตรโดยสารสำหรับทารก/เด็ก : สำหรับเด็กคิดเท่าราคาผู้ใหญ่

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่มีที่นั่ง) ลดราคา 50% ของราคาผู้ใหญ่

3. การเปลี่ยนแปลง : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางได้

4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

5. การแก้ไขชื่อ (สูงสุด 3 ตัวอักษร) : สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

6. การยกเลิก/ขอคืนเงิน : ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนแปลงเส้นทางไม่ได้ 

7. เงื่อนไขอื่นๆ

ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลดผู้สูงอายุและนักศึกษาและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

***สำรองบัตรโดยสาร ได้ที่ www.thaismileair.com/, Call Center 1181 หรือ 0-2118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents)

***สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9