นั่งรถไฟพิเศษไปเที่ยวพัทยา กรุงเทพ-พัทยา (บ้านพลูตาหลวง) นั่งสบาย ตรงเวลา

ขบวน 997/998 กรุงเทพ-พัทยา (บ้านั่งรถไฟพิเศษไปเที่ยวพัทยา กรุงเทพ-พัทยา (บ้านพลูตาหลวง) นั่งสบาย ตรงเวลา

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง (พัทยา) – กรุงเทพ
Special Train No.997/998 Bangkok – Ban Pu Ta Luang – Bangkok

แผนที่เส้นทางสายตะวันออก การเดินทางโดยขบวนที่ 997 / 998


เที่ยวไป ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997 กรุงเทพ – บ้านพลูตาหลวง
Special Train No.997 Bangkok – Ban Pu Ta Luang

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

เที่ยวกลับ ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 998 บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ
Special Train No.998 Ban Pu Ta Luang – Bangkok

ขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ


อัตราค่าโดยสารขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษนี้ใช้กับผู้โดยสารทุกคน ทั้งผู้ใหญ่เต็มราคา ผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภท และเด็ก

สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ยกเว้นผู้โดยสารที่ขึ้นลงระหว่างสถานีกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ จองตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 วันก่อนวันเดินทาง และผู้โดยสารที่ขึ้นลงระหว่างสถานีศรีราชา – บ้านพลูตาหลวง – ศรีราชา ต้องซื้อตั๋วในวันเดินทางโดยเป็นตั๋วไม่มีที่นั่ง


สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานีของขบวนรถพิเศษโดยสาร ที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

ตั๋วรถไฟมีค่าอย่าทิ้ง ตั้งแต่ 17 มีนาคม – 30 กันยายน 2561

ตั๋วโดยสารขบวนที่ 997/998 สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เฉพาะวันเดินทางเท่านั้น อาทิเช่น สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา, สวนเสือศรีราชา, ปราสาทสัจธรรม, สวนนงนุช, ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา , พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี,บ้านกลับหัว, Pattaya Dolphin World & Resort, Art in Paradise, Cartoon Network Amzone Waterpark, Metal Art Gallery เป็นต้น


สิ่งอำนวยความสะดวก | Facilities and Services

สัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกบนขบวนรถ

น้ำหนักสัมภาระ | Weight of Luggage

น้ำหนักสัมภาระที่นำขึ้นบนขบวนรถได้โดยไม่ต้องเสียค่าระวาง

จองตั๋วออนไลน์

Online Booking

เรื่องที่เกี่ยวข้อง