คืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

คืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำ Clip ความคืบหน้าแผนงานการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา) มา Update ให้ทราบ

ล่าสุด!! มีนาคม 65 กับรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน มีจุดเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อ ถึงสถานีปลายทางนครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร
แบ่งการก่อสร้างเป็น 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา คือช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
วันนี้พามาชมช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7 สัญญา ได้แก่
-ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร
-งานอุโมงค์ (มวกเหล็ก-ลำตะคอง) ระยะทาง 12.23 กิโลเมตร
-ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.1 กิโลเมตร
-ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กิโลเมตร
-ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กิโลเมตร
-ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร
-และ ช่วงสระบุรี-ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 12.99 กิโลเมตร / จบ.


ความคืบหน้า ณ 31 ธ.ค. 2564

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เป็นโครงการที่ทางฝั่งประเทศไทยจะเป็นผู้ลงทุนงานโยธาทั้งหมดด้วยวิธีการเปิดประมูลเป็นรายสัญญาแบบเดียวกับการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร โดยในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ทางฝั่งจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยการว่าจ้าง บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จำกัด ผู้ผลิตรถไฟฟ้าบีทีเอสรุ่นที่สอง (EMU-B: Bombardier Movia) เป็นผู้ผลิตตัวรถไฟฟ้าและจัดหาระบบเดินรถไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโครงการทั้งหมด

สัญญาที่เนื้องานมูลค่า
(ล้านบาท)
ผู้ชนะการประมูลความคืบหน้า(ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)[2]
1-1งานก่อสร้างคันทางระดับดิน ช่วงกลางดง – ปางอโศก
ระยะทาง 3.5 กม. (2.17 ไมล์)
425กรมทางหลวงก่อสร้างเสร็จแล้ว
2-1งานก่อสร้างคันทางระดับดิน ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก
ระยะทาง 11 กม. (6.84 ไมล์)
3,115บจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง79.28%
3-1งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงแก่งคอย – กลางดง และปางอโศก – บันไดม้า
ระยะทาง 30.21 กม. (18.77 ไมล์)
9,330ITD-CREC No.10JV (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ซีอาร์อีซี (CREC: China railway Engineering corporation)อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะกรรมการอุทธรณ์
3-2งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขา ช่วงมวกเหล็ก – ลำตะคอง
ระยะทาง 12.23 กม. (7.6 ไมล์)
4,729.3บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ0.29%
3-3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงบันไดม้า – ลำตะคอง
ระยะทาง 26.10 กม. (16.22 ไมล์)
รวมงานก่อสร้างสถานีปากช่อง
9,838บจ.กรุงธน เอ็นจิเนียริ่ง1.48%
3-4งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และกุดจิก – โคกกรวด
ระยะทาง 37.45 กม. (23.27 ไมล์)
9,788บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์14.38%
3-5งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงโคกกรวด – นครราชสีมา
ระยะทาง 13.69 กม. (8.51 ไมล์)
รวมงานก่อสร้างสถานีนครราชสีมา
7,750กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค จำกัด (ซึ่งประกอบด้วย บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทิมเซคาร์ตาร์ เอสดีเอ็น บีเอชดีจำกัด และบริษัทบิน่า พูรี่ เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศมาเลเซีย)2.01%
4-1งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ (กม.11) – ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะทาง 11.83 กม. (7.35 ไมล์)
รวมงานปรับปรุงและเชื่อมต่อสถานีท่าอากาศยานดอนเมือง
รวมงานโยธาให้ผู้ชนะการประมูลสายเชื่อม 3 สนามบิน (บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ดำเนินการ
4-2งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงดอนเมือง – นวนคร
ระยะทาง 21.80 กม. (13.55 ไมล์)
10,570บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
4-3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงนวนคร – บ้านโพ
ระยะทาง 23 กม. (14.29 ไมล์)
11,525กิจการร่วมค้าซีเอส – เอ็นดับบลิวอาร์ – เอเอส
(บจ. ไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชัน, บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ, บจ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1994))
0.36%
4-4งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย6,514.4บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
4-5งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว
ระยะทาง 13.30 กม. (8.26 ไมล์)
รวมงานก่อสร้างสถานีอยุธยา
9,913บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์รอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกให้พิจารณาทำ ประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม(Heritage Impact Assessment : HIA)
4-6งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงพระแก้ว – สระบุรี
ระยะทาง 31.6 กม. (19.64 ไมล์)
9,429บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
4-7งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงสระบุรี – แก่งคอย
ระยะทาง 12.99 กม. (8.07 ไมล์)
รวมงานก่อสร้างสถานีสระบุรี และปรับปรุงสถานีรถไฟแก่งคอย
8,560บจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง9%

ที่มา : https://th.wikipedia.org/