11 – 18 เม.ย. 65 06.00 น. เปิดใช้ถนนมอเตอร์เวย์ โคราช ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ

11 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เปิดให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ ช่วงสงกรานต์

คลิกที่ภาพดูภาพขยาย

วันที่ 11-14 เมษายน 2565 ขาออกจากกรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพดูภายขยาย

วันที่ 15-18 เมษายน 2565 ขากลับเข้ากรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพดูภายขยาย


-เปิดใช้ช่องจราจร ด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่อง เท่านั้น
-ช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) สงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน

.
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้เตรียมความพร้อม!!! 100% ในการเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.- 24.00 น. #ฟรี!!!

จุดเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพยอม ต.ขามทะเลสอ)


จุดอำนวยการบริหารจราจร Motorway M6 จำนวน 4 จุด

จุดที่ 1 : บริเวณจุดทางเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)
จุดที่ 2 : บริเวณบนทางต่างระดับ คลองไผ่ กม.138+000 (m6)
จุดที่ 3 : บริเวณจุดทางเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)
จุดที่ 4 : บริเวณจุดทางเข้า-ออก ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพยอม ต.ขามทะเลสอ)

จุดบริการห้องน้ำมีจำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 : ที่ กม.147 (m6)
จุดที่ 2 : ที่ กม.173 (m6)

11 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เปิดให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ

วันที่ 11-14 เมษายน 2565 ขาออกจากกรุงเทพฯ
วันที่ 15-18 เมษายน 2565 ขากลับเข้ากรุงเทพฯ
-เปิดใช้ช่องจราจร ด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่อง เท่านั้น
-ช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) สงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน