เส้นทางเลี่ยงถนนพระราม 2 ดาวคะนอง

เลี่ยงถนนพระราม 2 ดาวคะนอง–วังมะนาว ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – ถนนเอกชัย

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ถนนพระราม 2 ล่าสุด เพิ่มขนาดช่องทางจราจรจาก 10 ช่องทาง เป็น 14 ช่องทางจราจร ทั้ง 3 ตอน สร้างเสร็จไปแล้ว 83% เหลือสะพานกลับรถเกือกม้า 2 แห่ง

งานก่อสร้างทางยกระดับช่วงแรก บางขุนเทียนถึงเอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันคืบหน้าร้อยละ 11.39 คาดว่า จะแล้วเสร็จ ในปี 2565

ส่วนการต่อขยายเส้นทางยกระดับ จากเอกชัยถึงบ้านแพ้ว อีก 16 กิโลเมตรนั้น จะเริ่มงานก่อสร้างในปี 2565 แล้วเสร็จ ในปี 2567

การก่อสร้างขยายถนนพระราม 2 เสร็จสมบูรณ์เดือน ธ.ค.นี้

12 ต.ค. 2563 | 11:16:20กรมทางหลวง พอใจ ผลการแก้ปัญหาการจราจร ถนนพระราม 2 การก่อสร้างทางขยายช่องจราจร คืบหน้าแล้ว ร้อยละ 83 เสร็จสมบูรณ์ธันวาคมนี้ พร้อมเดินหน้า สร้างทางยกระดับถึงบ้านแพ้ว ทันที

12 ตุลาคม 2563 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี กรมทางหลวง (ทล.) ยืนยันถึงความคืบหน้า งานก่อสร้างขยายช่องจราจร ทางหลวง หมายเลข 35 หรือถนน พระราม 2 โดยภาพรวมทั้ง 3 ตอน ขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 83 โดย

ปัจจุบันก่อสร้างสะพานกลับรถเกือกม้า 2 แห่ง เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน กรมทางหลวง ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ให้มีการเปิดผิวช่องจราจรบนถนนพระราม 2 ให้ครบทั้ง 14 ช่องจราจร หลังจากงานก่อสร้างในส่วนการขยายช่องจราจร จาก 10 ช่องจราจร เป็น 14 ช่องจราจรแล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดลงอย่างมาก

โดยในการแก้ไขปัญหา การจราจรติดขัด บนถนนพระราม 2 กรมทางหลวง ยังได้นำแนวทางของกระทรวงคมนาคม ในการใช้แนวทาง 6 มิติ มาแก้ปัญหา โดยส่วนแรก เป็นการ จัดการตั้งเครื่องกั้น หรือ แบริเออร์ ในช่วงถนนที่มีการก่อสร้างให้เป็นระเบียบปลอดภัย , ให้ผู้รับเหมางานระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และทุกจุดที่มีการปิดถนนเบี่ยงการจราจร ต้องมีการก่อสร้างจริง ไม่มีการปิดพื้นที่เพื่อรองาน ซึ่งก็ทำให้การปัญหาจราจรติดขัดเบาบางลงมาก

ขณะเดียวกันกรมทางหลวง ยืนยันถึงความจำเป็นในการก่อสร้าง ทางยกระดับ บนถนนพระราม 2 หรือทางมอเตอร์หมายเลข 82 จากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้ว เนื่องจากถนนพระราม 2 จะเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่ภาคใต้ ที่ มีปริมาณจราจรรถเพิ่มขึ้นทุกปี และกรมทางหลวง ต้องมีการวางแผนเพิ่มผิวจราจรล่วงหน้า เพราะงานก่อสร้าง จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยการขยายเพิ่มทางยกระดับถึงบ้านแพ้ว จะทำให้ผู้ใช้ทาง มีผิวจราจรเพิ่ม รวมเป็น 20 ช่วงจราจร

สำหรับงานก่อสร้างทางยกระดับช่วงแรก คือช่วงบางขุนเทียน ถึงเอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันคืบหน้าร้อยละ 11.39คาดว่า จะแล้วเสร็จ ในปี 2565

ส่วนการต่อขยายเส้นทาง ถึง บ้านแพ้วอีก 16 กิโลเมตรนั้น จะเริ่มงานก่อสร้างในปี 2565 แล้วเสร็จ ในปี 2567

ซึ่งเมื่อนำระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้น หรือ M-FLOW มาใช้ ก็จะทำให้การเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างทางยกระดับพระราม 2 กับทางด่วน สายพระราม 3-ดาวคะนอง –วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2567 เช่นกัน จะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถขับรถวิ่งต่อเชื่อมแบบไร้รอยต่อ โดยไม่ต้องมีด่านเก็บเงินมากั้นเป็นระยะ ทำให้การจราจรบนทางพิเศษ คล่องตัวมากขึ้น

มหากาพย์การซ่อม สร้างทางยกระดับ “ถนนพระราม 2” หรือถนนเจ็ดชั่วโคตร ตั้ง “google map” เชื่อได้

กรมทางหลวง เริ่มปิดถนนพระราม 2 เหลือ 12 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง ส.ค. 65 เพื่อก่อสร้างทางยกระดับบนเกาะกลาง ตั้งแต่แยก ต่างระดับบางขุนเทียนถึงถนนเอกชัย ระยะทาง 8.3 กม.

ดังนั้นหากเป็นช่วงเทศกาล หรือมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันควรหลีกเลี่ยง

เส้นทางเลี่ยง ถนนพระราม 2 หรือวิ่งช่วงดึกหรือเช้า

ถนนพระราม 2 ช่วงที่รถติดมากๆ (เนื่องจากมีการขยายเส้นทาง) คือช่วงบางขุนเทียน ถึงมหาชัยเมืองใหม่ (กม.10 – กม.21) ถนนช่วงนี้ จะมีปริมาณรถหนาแน่นในช่วงสาย – เย็นถึงค่ำเป็นส่วนใหญ่  หากผ่านช่วงดึก – เช้ามืด โดยรวมจะคล่องตัว รถไม่ติด

ส่วนถนนพระราม 2 ช่วงอื่น เช่น สาย หรือ บ่าย อาจมีรถติดบ้าง ถ้ามีอุบัติเหตุใหญ่ หรือ มีรถจอดเสีย


ขาเข้า ไม่จำเป็นต้องเลี่ยงถนนพระราม 2 ทั้งเส้นทาง

เลี่ยงเฉพาะส่วนที่กำลังขยายทางก็พอ หากขับรถขึ้นมาจากภาคใต้ เมื่อถึงแยกต่างระดับวังมะนาวแล้ว ให้ชิดซ้ายเข้าถนนพระราม 2 ก่อน ขับตรงผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง กม.ที่ 66 และ สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน กม.ที่30 เมื่อ ลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้ว เลือกเส้นทางเลี่ยง เพื่อเข้ากรุงเทพได้ 2 เส้นทาง คือ


เลือกเส้นทางเลี่ยง เพื่อเข้ากรุงเทพได้ 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 : ชิดซ้ายตามป้าย อ.กระทุ่มแบน > เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจ  
เพื่อตรงขึ้นไปย่านพุทธมณฑลสาย 2,3,4,5 , ศาลายา และย่านใกล้เคียงได้
(หากขาออก กลับกัน ให้ใช้ถนนพุทธมณฑลสาย 4 – ถนนพุทธสาคร – ถนนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นถนนสายเดียวกัน โดยให้ขับไปตามป้ายสมุทรสาคร เพื่อตรงไปออกถนนพระราม 2 ที่ตัวเมืองสมุทรสาคร) และวิ่งเข้าพระราม 2 ตรงออกวังมะนาว

เลี่ยงจุดที่วงกลมสร้างทางยกระดับ

เส้นทางที่ 2 เข้าถนนเอกชัย : ตรงต่อตามถนนพระราม 2 อีกประมาณ 7 กม. ผ่านห้างเซ็นทรัลมหาชัย > ชิดซ้ายตามป้ายบางบอน เข้าถนนเอกชัย
–  จากนั้นตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกโพธิ์แจ้ , แยกบางบอน 5 , แยกบางบอน 3
–  เมื่อเลยแยกบางบอน 3 มาไม่ไกล จะเจอสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก สามารถเลือกไปต่อได้ดังนี้
1. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก : เพื่อไปต่างระดับถนนกัลปพฤกษ์ , ต่างระดับบางแค (ถนนเพชรเกษม) , บางบัวทอง
2. ตรงต่อ ขึ้นสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก : ไปบางบอน , จอมทอง
3. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาภิเษก แล้วชิดขวาขึ้นสะพานกลับรถ : เพื่อกลับไปถนนพระราม 2 (ช่วงที่ไม่มีการก่อสร้างแล้ว) หรือ ขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกด้านใต้ครับ

เส้นทางเลี่ยงรถติด – ลงใต้ ฉบับกรมทางหลวงแนะนำ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.สามพราน – อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) – อ.นครชัยศรี –จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หากไปเที่ยวอัมพวา – ดำเนินการสะดวกเพชรบุรี – ชะอำ – หัวหิน (แบบไปเรื่อยๆ)

หากไปเที่ยวอัมพวา – ดำเนินการสะดวกเพชรบุรี – ชะอำ – หัวหิน (แบบไปเรื่อยๆ) อาจเลี่ยง วิ่งเส้นถนนลอยฟ้าบรมราชชนนี แล้ววิ่งเข้าทางเส้น บ้านแพ้ว เพื่อไปหาอะไรกินที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จากนั้น ก็จะวิ่งออกถนนพระราม 2 มุ่งวังมะนาว ลองใช้ google Map จับดูก่อนนะ


หรือ วิ่งพระราม 2 ต่อไป เพราะไม่มีทางให้เลือกมาก และดีไม่ดี หลงหรือช้ากว่า

เส้นทางวิ่งลงใต้ หัวหิน ชะอำ มี 4 ทาง
1. ถนนพระรามสอง แล้วแต่จังหวะจะติดมากติดน้อย วิ่งตามกันไป
2. เลี่ยงเอกชัย รถหนาแน่นติดเหมือนกัน เข้าซอย กลับรถ ไฟแดง รถเมล์ รถสองแถว พอๆกับพระราม 2
3. วิ่งทางศาลพันท้าย ถนนทำความเร็วไม่ได้ สะพาน ลูกระนาด ช้าอ้อม
4 วิ่งเส้นนครปฐม หากอยู่แถวนั้น ก็ควรไป แต่หากไม่ได้พักแถวละแวกนั้น ระยะทางไกลกว่าถนนพระราม 2 ประมาณ 25 – 30 กิโล นับจากสวนจตุจักร

ไม่รีบร้อน วิ่งถนนพระราม 2 ปกติ โดยเลือกช่วงเวลา

สรุป หาเวลาวิ่งพระราม 2 เช้าหรือค่ำๆ วิ่งเลนไม่ขวาสุดก็เลนกลาง พยายามอย่าอยู่ซ้าย ไม่หลงด้วย เหนื่อยก็แวะกิน MK , KFC สบายกว่า

จุดแวะพักรถ ถนนพระราม 2

Porto Chino – พอร์โต้ ชิโน่

พอร์โต้ ชิโน่ เป็นจุดพักรถบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น หัวหิน ชะอำ อัมพวา และที่นี่ยังเป็น ไลฟสไตลล์มอลล์ แห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึง 400 คัน  ส่วนร้านค้ามีทั้งโซนเสื้อผ้าและอาหาร เช่น ร้านฟาร์มอ่างทอง ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แกละ ร้านศรีลานนา เป็นต้น หรือใครครสายชิคๆ เขาก็มีตลาดท่า ขายสินค้าไอเดีย สินค้าทำมือ ให้เดินดูกันแบบชิลๆ (เปิดทุกเสาร์ต้นเดือน 4 โมงเย็น- 3 ทุ่ม)

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงพิกัด : ถนน พระราม 2 เลขที่ 99/120 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โครงการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น 6 โซน ในรูปแบบอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย

1. โซนอาหารและเครื่องดื่ม
2. โซนสุขภาพและความงาม
3. โซนบริการและธุรกรรมต่างๆ
4. โซนการศึกษา
5. โซนแฟชั่น
6. ซูเปอร์มาร์เก็ต

Salt Lake De Maeklong – ร้านกาแฟวิวนาเกลือ

ซอลท์ เลค เดอ แม่กลอง (Salt Lake De Maeklong) ที่มาของชื่อร้าน  เมื่อเข้าฤดูกาลทำนาเกลือ พื้นที่ทุกตารางนิ้วจะถูกแทนที่ด้วยน้ำทะเลผืนใหญ่คล้ายทะเลสาบ เมื่อน้ำทะเลโดนกระแสลมและแสงแดดก็จะกลายเป็นน้ำเกลือและผลึกเกลือขาวในที่สุด ซอลท์ เลค เดอ แม่กลอง จึงกลายเป็นทะเลสาบเกลือ ซอลท์ เลค เดอ แม่กลอง ค่าเฟ่นาเกลือ บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ

ถ้ามายามเย็นแดดร่มลมตก บรรยากาศจะโรแมนติคมาก ทางร้านมีแมนูเครื่องดื่ม ของหวาน ของคาว ครบครัน

เมนูแนะนำของทางร้าน  กาแฟนาเกลือ  กาแฟสดผสมด้วยดอกเกลือซอลท์เลค โรยหน้าด้วยอัลมอลด์คลุกดอกเกลือให้รสกลมกล่อมเจือเค็มเข้าบรรยากาศยากาศนาเกลือ ปังปิ้งหน้ามะพร้าวคั่ว ขนมปังอบเนย ราดนมข้น โรยด้วยมะพร้าวแม่กลองคั่วเองหอมมัน ทานคู่กับกล้วยหอมบ้านราดช็อคโกแลตที่เข้ากัน ข้าวน้ำพริกปลาทูแม่กลอง สูตรน้ำพริกกะปิคลองโคนรสเด็ด อาหารแม่กลองพื้นบ้าน สปาเก็ตตี้ชะครามกุ้งแม่น้ำ ผักชะครามเป็นพืชนาเกลือรสเค็ม กุ้งแม่น้ำและสปาเก็ตตี้ผัดพริกแห้ง

และที่นี่มีบริการสปาเกลือแช่เท้า บำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ขจัดกลิ่นเท้า ลดอาการเมื่อยล้า คลายเครียด ช่วยดึงประจุพลังงานลบเพิ่มภูมิต้านทาน


ที่อยู่  : ถนนพระรามที่ 2 ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์  : 089 894 6535

เรื่องที่เกี่ยวข้อง