เวลาเรือไปเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาด

รอบเวลาเรือไปเกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาด ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เรือไปเกาะช้าง

ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ใช้เวลาข้ามฟาก 30 นาที ค่าโดยสารบุคคล 80 บ./คน/เที่ยว ค่าโดยสารรถยนต์ 4 ล้อ 120 บ./คัน/เที่ยว

เบอร์ติดต่อ 039-555-188

ขาไป
06.45 / 07.45 / 08.45 / 09.45 / 10.45 / 11.45 / 12.45 / 13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 / 17.45 / 18.30
ขากลับ
06.45 / 07.45 / 08.45 / 09.45 / 10.45 / 11.45 / 12.45 / 13.45 / 14.45 / 15.45 / 16.45 / 17.45 / 18.30

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ ใช้เวลาข้ามฟาก 45 นาที ค่าโดยสารบุคคล 80 บ./คน/เที่ยว ค่าโดยสารรถยนต์ 4 ล้อ 100 บ./คัน/เที่ยว

เบอร์ติดต่อ 08-6304-2726

ขาไป
07.00 / 09.00 / 11.00 / 13.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00

ขากลับ
06.30 / 09.00 / 11.00 / 13.00 / 14.00 / 16.00 / 18.30

เรือไปเกาะกูด ท่าเรือแหลมศอก ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 300 – 600 บ./คน แยกตามบริษัทเรือ

ขาไป

10.00 เรือสปีดโบ๊ต 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 600 บ. หยุดบริการชั่วคราว
10.45 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.
12.30 เรือปริ๊นเซส 08-6126-7860 ค่าโดยสาร 300 บ. หยุดบริการชั่วคราว 13 มิถุนายน –7 กรกฏาคม 2565
13.00 เรือเอ็กซ์เพรส 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 400 บ.
14.20 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.

ขากลับ

09.00 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.
10.00 เรือปริ๊นเซส 08-6126-7860 ค่าโดยสาร 300 บ. หยุดบริการชั่วคราว 13 มิถุนายน –7 กรกฏาคม 2565
10.00 เรือเอ็กซ์เพรส 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 400 บ.
12.00 เรือบุญศิริ 08-6333-8560 ค่าโดยสาร 500 บ.
13.00 เรือสปีดโบ๊ต 08-7749-0030 ค่าโดยสาร 600 บ. หยุดบริการชั่วคราว
.

เรือไปเกาะหมาก ท่าเรือกรมหลวงฯ ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 45 นาที ค่าโดยสาร 450 บ./คน แยกตามบริษัทเรือ

ขาไป

11.30 เรือเอ็มมารีน 06-3194-6562
12.30 เรือปาหนัน 08-7580-5275
13.00 เรือซีเทลส์ เกาะหมาก 09-2669-4946
14.00 เรือลีลาวดี 06-3194-6562 วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี
15.00 เรือปาหนัน 08-7580-5275
.
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีรอบเสริมรอบเรือ
.
10.30 เรือเรือลีลาวดี 06-3194-6562 จากท่าเรือกรมหลวงฯ ไป เกาะหมาก
.
14.00 เรือเรือลีลาวดี 06-3194-6562 จากท่าเรือกรมหลวงฯ ไป เกาะหมาก
.
ขากลับ
.
09.00 เรือปาหนัน 08-7580-5275
10.00 เรือเอ็มมารีน 06-3194-6562
11.00 เรือซีเทลส์ เกาะหมาก 09-2669-4946
11.30 เรือลีลาวดี 06-3194-6562 วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี
13.30 เรือปาหนัน 08-7580-5275
.
วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีรอบเสริมรอบเรือ
.
08.00 เรือเรือลีลาวดี 06-3194-6562 จากเกาะหมาก ไป ท่าเรือกรมหลวงฯ
11.30 เรือเรือลีลาวดี 06-3194-6562 จากเกาะหมาก ไป ท่าเรือกรมหลวงฯ
.

เรือไปเกาะกระดาด

เบอร์ 089 099 7917 ป้าไก่
จะต้องติดต่อไว้ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
.
ค่าเรือ ไป – กลับ เกาะกระดาด

  • ค่าเรือ ไป – กลับ 200 บาท
  • ค่าขึ้นเกาะกระดาด ท่านละ 200 บาท
  • ถ้าระดับน้ำขั้นสูง มีเรือให้บริการพาไปยังเกาะขายหัวเราะ ท่านละ 100 บาท
    .
    สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 039-597-259 ถึง 60 จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

ที่มา : ททท. สำนักงานตราด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง