21 มิ.ย. ศบค.ผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่ “แดงเข้ม-แดง-ส้ม-เหลือง”

ศบค แถลง (18 มิ.ย.64) ผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่ “แดงเข้ม-แดง-ส้ม-เหลือง” มีผลเช้าวันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) มี 4 จังหวัด

คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ

ผ่อนคลายมาตรการ เช่น จัดกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ร้านอาหาร นั่งทานในร้าน มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. งดขายและดื่มสุรา ศูนย์การค้า ปิด 21.00 น. ส่วนสถานศึกษายังปิด ให้เรียนออนไลน์แทน ส่วนสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬายังปิด ยกเว้นสถานที่กลางแจ้ง หรืออากาศถ่ายเท เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. การแข่งขันต้องไม่มีผู้ชม

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) มี 11 จังหวัด

คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส

ผ่อนคลายมาตรการ เช่น จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 100 คน ร้านอาหารบริโภคได้ในร้านเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. งดขายและดื่มสุรา ส่วนห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ใช้อาคารเรียนได้ แต่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขณะที่สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท แต่ไม่เกิน 21.00 น.

3.พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) มี 9 จังหวัด

คือ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม

ผ่อนคลายมาตรการ เช่น จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 150 คน ทานอาหารในร้านตามปกติ ส่วนอาคารเรียนเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการกำหนด ขณะที่สถานที่เล่นกีฬาหรือการแข่งขันเปิดได้ แต่ต้องจำกัดผู้ชม

4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)เป็นจังหวัดที่เหลืออีก 53 จังหวัด

ผ่อนคลายมาตรการ เช่น จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 200 คน นอกนั้นอนุญาตหมดแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการกำหนด

อ่านประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF?fbclid=IwAR0iljAgsN_qLbIWOs032Ik6sb1jEZ7D-d_S0BdEAx6lFmQc2NdLYc-8Mxs

ข้อกำหนดมาตรการในพื้นที่ “แดงเข้ม-แดง-ส้ม-เหลือง”