“สมุทรสาคร” ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด

“สมุทรสาคร” ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด

29 ม.ค. 64 มติ ศบค.ชุดใหญ่ กำหนด 5 โซนจังหวัดใหม่ “สมุทรสาคร” ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด รวมทั้งมาตรการผ่อนคลายตามโซนพื้นที่ เริ่ม 1 ก.พ. 64 ดังนี้

1. ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สมุทรสาคร”
2. ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด “กทม. ปริมณฑล”
3. ควบคุม 20 จังหวัด
4. เฝ้าระวังสูงสุด 17 จังหวัด
5. เฝ้าระวัง 35 จังหวัด

รายละเอียด 5 โซน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม

พื้นที่เฝ้าระวัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง