22 จังหวัด ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน

ศบค. เผยผลการประชุมยกระดับมาตรการคุมเข้ม Covd-19 พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด สีแดงเข้ม จำนวน 6 จังหวัด

วันที่ 29 เม.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​หรือศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมศบค.มีมติ ปรับระดับการกักตัวให้กลับมากักตัว 14 วัน เหมือนเดิมในทุกประเภท อาทิ โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักได้ ยกเว้นจะทำการตรวจหาเชื้อ หรือรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ ที่ประชุมศบค.ยังมีมติปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด สีแดงเข้ม จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเกิน 20 คน
  2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
  3. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ปิดบริการ ยกเว้นเป็นสถานที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฯ
  4. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  5. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาโดยไม่ให้มีผู้ชมในสนาม และแข่งขันกีฬาได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดแข่งขันได้
  6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก
  7. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดบริการดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. เปิดให้บริการหลัง 04.00 น.

นอกจากนี้ยังมีการ งดเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรค

ทั้งนี้ ยืนยันว่าเป็นการขอความร่วมมือ ไม่ได้ถือเป็นเคอร์ฟิว โดยข้อบังคับทั้งหมดจะถูกประกาศใช้ผ่านราชกิจจานุเบกษาในวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

22 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

อัปเดต 22 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด เว้นมีเหตุจำเป็น ตั้งแต่ในช่วงเวลา 21.00-04.00 น.และเวลา 23.00-03.00 น.

วันที่ (2 พ.ค.2564) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงหมาดไทย (ศบค.มท.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด 22 จังหวัด (ข้อมูล ณ 1 พ.ค. เวลา 20.00 น.) ดังนี้

ภาคกลาง 

1.ชัยนาท 23.00 – 04.00 น.

2.นครนายก 23.00 – 04.00 น.

3.นครปฐม 23.00 – 04.00 น.

4.นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.

5.ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.

6.เพชรบุรี 23.00 – 04.00 น.

7.สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.

8.สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.

9.สุพรรณบุรี 23.00 – 04.00 น.

ภาคเหนือ

1.แพร่ 23.00 – 03.00 น.

2.อุทัยธานี 23.00 – 04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ชัยภูมิ 23.00 – 04.00 น.

2.บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.

3.ยโสธร 23.00 – 04.00 น.

4.หนองคาย 23.00 – 04.00 น.

5.อุบลราชธานี 23.00 – 04.00 น.

ภาคใต้

1.ตรัง 22.00 – 03.00 น.

2.พัทลุง 22.00 – 03.00 น.

3.ยะลา 22.00 – 04.00 น.

4.ระนอง 22.00 – 04.00 น.

5.สงขลา 22.00 – 04.00 น.

6.สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง