วัคซีนโควิด-19 ชุดแรกที่ผลิตโดย สยามไบโอไซเอนซ์ – นนทบุรี ผ่านการทดสอบคุณภาพ

วัคซีนโควิด-19 ชุดแรกที่ผลิตโดย สยามไบโอไซเอนซ์ – นนทบุรี ผ่านการทดสอบคุณภาพ

AstraZeneca ออกแถลงการณ์เปิดเผยว่า ตัวอย่างวัคซีนโควิด-19 ชุดแรกที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผ่านการทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการของ AstraZeneca ในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิตครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

โรงงาน บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนทางหลวงชนบท นบ.5014 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ +66 2 449 7950-57 โทรสาร +66 2 449 7958

https://www.siambioscience.com/

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด‘  ถือเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2552 หรือกว่า 11 ปีมาแล้ว ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 4,800 ล้านบาท

โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่10 ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในด้านการสาธารณสุขของไทยมาจนปัจจุบัน บริษัท ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ นับเป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยจนกระทั่งปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทแรกในเครือ คือ บริษัท ‘สยามไบโอไซเอนซ์’ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย หลักๆ เป็นการผลิตยา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ต่อมา ได้เปิดบริษัทสำหรับทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ชื่อว่า บริษัท เอเพ็กต์เซล่า จำกัด ต่อมาอีกราว 7 ปี ก็แตกบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอบินิส จำกัด เป็นการร่วมมือกับ CIMAB รัฐวิสาหกิจยาของสหรัฐ เพื่อวิจัย พัฒนาและส่งออกยาชีววัตถุ โดยเฉพาะโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ตเงิน เป็นต้น อีกบริษัท คือ บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด จะมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีวเวชสำอาง

‘สยามไบโอไซเอนซ์’ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีน โดยยึดนโยบายไม่กำไร ไม่ขาดทุน หรือ no profit, no loss ในช่วงที่มีการระบาดนี้ ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับของ ‘แอสตร้าเซเนก้า’

ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัท ยังได้ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการพัฒนาและผลิตชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR  เป็นการตรวจเชื้ออย่างรวดเร็วเพื่อลดการแพร่เชื้อ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตได้ตามมาตรการฐานขององค์การอนามัยโลก โดยมีการส่งมอบไปยังห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง