เคยไป ตลาดพื้นที่บางแค ตรวจ Covid-19

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลาดบางแคแบบไม่แสดงอาการ 80 ราย

หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลาดบางแคแบบไม่แสดงอาการ 80 รายล่าสุดกรุงเทพมหานคร(กทม.)ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางไปในตลาดพื้นที่บางแค

ได้แก่ 

1. ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)

2. ตลาดศูนย์การค้าบางแค

3. ตลาดกิตติ

4. ตลาดภาสม

5. ตลาดใหม่บางแค

6. ตลาดวันเดอร์

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 2564 

เข้าระบบ BKKcovid19 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

การตรวจเชิงรุกตลาดบางแค 7-13 มี.ค. 64

หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือติดต่อสายด่วน สำนักอนามัย กทม.ได้ที่เบอร์ 02-203-2393 และ 02-203-2396

เรื่องที่เกี่ยวข้อง