ไทยร่วมใจ กทม. เลื่อนการฉีดวัคซีนโครงการไทยร่วมใจ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.

ไทยร่วมใจ กทม.ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการไทยร่วมใจ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.

และจะทำการแจ้งวันและเวลาล่วงหน้าให้ทราบอีกครั้ง ถึงกำหนดนัดครั้งใหม่ค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง