5 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร)

6 ม.ค. 64 เวลา 16:10 นายกฯ ลงนามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับ 17)

ยก 5 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร) โดยหากจำเป็นจะต้องออกนอกพื้นที่ใน 5 จว.ข้างต้น ต้องแสดงบัตร ปขช.และเอกสารรับรองจำเป็นต่อการเดินทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง