เหตุการณ์ไวรัสโควิค 19 (COVID-19) สายการบินยกเว้นค่าธรรมเนียม ยกเลิกFlight เลื่อนFlight บินประเทศกลุ่มเสี่ยง

9 สายการบิน แจ้งกพท ขอหยุดบิน ถึงต.ค.

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า กพท. เห็นชอบให้สายการบินสัญชาติไทยจำนวน 9 สายการบิน แบ่งเป็น สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) จำนวน 3 ราย และสายการบินราคาประหยัด (Low-cost airline) 6 ราย หยุดทำการบินในเส้นทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

สายการบินที่หยุดทำการบิน

ที่มา TREVEL NEWS

สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 3 ราย ได้แก่

การบินไทย หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 และโอนย้ายเที่ยวบินให้สายการบินไทยสมายล์ทำการบินแทน ด้านเที่ยวบินระหว่างประเทศหยุดทุกเส้นทาง ได้แก่ ทวีปเอเชีย หยุดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 และทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

สายการบินไทยสมายล์ หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ เชียงใหม่-ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 และหยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงราย, กรุงเทพฯ-กระบี่, สมุย-กระบี่, เชียงใหม่-กระบี่, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่-ภูเก็ต, เชียงใหม่-สมุย และ สมุย-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563 ด้านเส้นทางระหว่างประเทศหยุดทำการบินทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563

สายการบินราคาประหยัด 6 ราย ได้แก่

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ยกเว้นเส้นทางอู่ตะเภา-ขอนแก่น หยุดบินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2563 และหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563

สายการบินนกแอร์ 

หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ-กระบี่, นครพนม, น่าน, ร้อยเอ็ด, แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 และหยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางตั้งแต่ 31 มกราคม – 25 ตุลาคม 2563

สายการบินไทยไลอ้อน 

หยุดทำการบินเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-30 เมษายน 2563

สายการบินไทยเวียดเจ็ท

 หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ได้แก่ ประเทศจีน เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563, ประเทศไต้หวันและเวียดนาม ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 สำหรับเส้นทางในประเทศให้เปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับผู้สำรองที่นั่งช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 และลดความถี่การทำการบินแต่ละเส้นทางวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2563 และยกเลิกทำการบิน กรุงเทพฯ-บริสเบน

สายการบินนกสกู๊ต 

หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

บางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ กรณีผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายBangkok Airways temporarily suspends all international flights from 22 March 2020 until further notice.Passengers may contact call center 1771 (24 hrs) or +662-270-6699 or Bangkok Airways ticket offices to receive a full refund. Passengers who booked their tickets through travel agencies are advised to directly contact their agents for further assistance.

21 มี.ค. 2563 แอร์เอเชีย ประกาศหยุดบินต่างประเทศทุกเส้นทาง ป้องกัน “โควิด-19” ระหว่าง 22 มี.ค.-25 เม.ย. 2563

สายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า จะทำการหยุดบินชั่วคราว ทุกเส้นทางระหว่างประเทศ 22 มี.ค.-25 เม.ย. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มี.ค. 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ

การคืนเงิน : ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับข้อเสนอทางเลือกก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัปเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตและถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมผ่าน Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟซบุ๊ก (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) และสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง ‘สถานะเที่ยวบิน’ บนเว็บไซต์ airasia.com

21 มี.ค. 2563 ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดบินชั่วคราว เส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทาง ป้องกัน “โควิด-19” ระหว่าง 25 มี.ค.-30 เม.ย. 2563

17:30 สายการบิน ไลอ้อน แอร์ ยุติทำการบินทั้งในและนอกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 จนกว่า สถานการณ์โรคระบาด #COVID19 จะคลี่คลาย เบื้องต้นจะกลับมาบินวันที่ 1 พ.ค. 2563

.สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเสนอดังต่อไปนี้.

1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563.

2. การเก็บวงเงินไว้ใช้2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วันนับจากวันเดินทางเดิม ชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (ถ้ามี).

3. การคืนเงิน3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน


? ข้อกำหนดเดินทางสู่ไทย จากจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิหร่าน

? What to do if your travel plans are impacted by the coronavirus

? สรุปสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทั่วโลกและประเทศไทย

? อาการบ่งชี้และวิธีป้องกัน! covid19

? คงได้เห็นอะไรจากคลิปนี้บ้าง คนไทยต้องร่วมมือกันปกป้องประเทศ

? รวมเนื้อหาและ DIY หน้ากากอนามัย

ข้อมูลด้านล่าง เป็นข้อมูลก่อน 20 มี.ค. 2563

ล่าสุด เกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศเสี่ยง ยกเลิกการขอวีซ่าฟรี 2 ประเทศ และ ยกเลิก Visa on Arrival (VOA) จาก 18 ประเทศ

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติให้ยกเลิกการขอวีซ่าฟรี 2 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ อิตาลี, เกาหลีใต้ และฮ่องกง ไประยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
และยังให้ ยกเลิก Visa on Arrival (VOA) จาก 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ บัลแกเรีย, ภูฏาน, จีน, ไซปรัส, เอธิโอเปีย, หมู่เกาะฟิจิ, จอร์เจีย, อินเดีย, คาซัคสถาน, มอลตา, เม็กซิโก, นาอูรู, ปาปัวนิวกินี, โรมาเนีย, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, อุซเบกิสถาน, วานูอูตู และเขตเศรษฐกิจไต้หวัน

ยกเลิกศูนย์กักกันเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐทั่วประเทศ

วันนี้ (11 มี.ค) มีรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานศูนย์โควิด-19 ของรัฐบาล ได้นำแถลงข่าว ยกเลิกศูนย์กักกันเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐทั่วประเทศ และเปลี่ยนเป็นให้ประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้านแทน โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลเข้ม และพร้อมสั่งเอาผิดทันทีหากประชาชนในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เพราะเกรงกักตัวรวมกันเชื้อยิ่งแพร่กระจาย 

ขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการกักกันตัว ที่ศูนย์ควบคุมโรคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3-7 มี.ค. จำนวน 1,882 คน และหลังวันที่ 7 มี.ค. อีก 98 คนจะได้รับความรับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมจัดรถไปส่งตามภูมิลำเนาโดยเป็นรถระบบปิด ไม่อนุญาตให้จอดระหว่างทางโดยเด็ดขาด

อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/content/347058

นอกจากนี้ ยังได้สั่งคัดกรองคุมเข้มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยจาก 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง, อิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ต้องมีวีซ่า และใบรับรองแพทย์

จากเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (covid19) สายการบินยกเว้นค่าธรรมเนียม ยกเลิกFlight เลื่อน Flight เปลี่ยนแปลงการเดินทาง เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเก็บเพียงค่าดำเนินการส่วนต่าง เนื่องจากเหตุการณ์ไวรัสโควิค 19 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง

สรุปทุกสายการบิน ให้คืนเงิน หรือ เลื่อนตั๋วจากเหตุ COVID-19 ได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 (เดี๋ยวคงทะยอยประกาศออกมา)

     คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยหลังการหารือกับตัวแทนสายการบิน 13 สายการบิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เรื่องการคืนเงินให้กับผู้บริโภคที่ต้องการยกเลิกการเดินทาง จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 (COVID-19) โดยได้ข้อสรุป ว่า สายการบินพร้อมคืนเงินให้กับผู้บริโภค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

โดยบุคคลที่ซื้อตั๋วก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ทุกสายการบินยินดีคืนเงินให้ แต่ถ้าเป็นหลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ สามารถเลื่อนไฟล์ไปที่ 15 ธันวาคม 2563  ส่วนกรณีกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว มีกำหนดว่าหากยกเลิกก่อน 30 วันจะได้เงินคืนทั้งหมด ยกเลิกก่อน15วัน ได้เงินคืนร้อยละ 50

สำหรับสายการบิน

1. สำหรับสายการบิน การบินไทย ไทยสไมล์ ไชน่าเซาท์เทิร์น บางกอกแอร์เวย์ส

 • กรณีจอง และเดินทางภายในวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา จะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • กรณีจอง และเดินทางหลังวันที่ 21 ก.พ. จะให้เลื่อนการเดินทางออกไปเป็นไม่เกินวันที่ 15 ธ.ค.นี้

2. สำหรับสายการบิน นกแอร์ ไทยแอร์-เอเชีย ไทยไลออนแอร์ เวียดเจ็ต

 • กรณีจอง และเดินทางภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ และมีจุดหมายปลายทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ จะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • กรณีจอง และเดินทางหลังจากวันที่ 31 มี.ค.นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเดินทางได้ถึงวันที่ 15 ธ.ค. นี้

ส่วนกรณีกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว

กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนั้น มีกำหนดเกณฑ์การคืนเงินอยู่แล้วโดยปกติ เช่น หากยกเลิกก่อน 30 วันจะได้เงินคืนเต็มจำนวน แต่หากยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ก็จะได้เงินคืนเพียง 50% เท่านั้น

สายการบินต่างๆ ให้บริการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน
(รายละเอียดอ่านด้านล่างนะ)

trueid.net 28 ก.พ. ก่อน TG update

สายการบินที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋ว โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่แตกต่างกัน คือ การบินไทย Nokscoot, Airasia X, ANA, Singapore Airlines, Thai Lion Air, Vietnam Airlines, Scoot, JAL, Hongkong Airlines

ซึ่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขอรับข้อเสนอของสายการบิน ควรอ่านรายละเอียดของเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามไปที่ Call Center ของสายการบินโดยตรง หรือผ่านช่องทางที่สายการบินกำหนด

:: ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิค 19 (COVID19) ::

ก่อนติดต่อสายการบิน ใช้มาตรการช่วยเหลือพิเศษ “คืนเงินให้ผู้เดินทาง”

1.1 กรณีออกตั๋วกับสายการบิน ให้ติดต่อสายการบินได้เลย
1.2 กรณีออกตั๋วกับ AGENT ให้ติดต่อ AGENT บริษัทที่ออกตั๋วก่อน
1.3 กรณีถาม AGENT แล้ว AGENT บอกไม่คืน หรือคืนไม่ได้ โทรไปขอความช่วยเหลือจากสายการบิน
1.4 กรณีไฟล์ทโดนยกเลิก หรือ ย้ายสายการบิน หรือ โดนเปลี่ยนเวลา (มากกว่า 4 ชั่วโมง) หรือ เลื่อนเดินทาง
โทรไปหาสายการบินได้เลย

 ลองพิจารณาข้อมูลต่างๆตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ตรวจสอบว่าเข้าข่ายผู้ที่สามารถขอเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

โดยสามารถดูได้จากวันที่จอง และวันเดินทางตามเที่ยวบินที่ปรากฏในตั๋ว ซึ่งตอนนี้ทุกสายการบินเปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่ เดินทางในช่วงเดือนก.พ. – มี.ค.นส่วนของผู้ที่จะเดินทางในเดือนเม.ย. นั้นยังต้องติดตามรอประกาศฉบับต่อไปจากทางสายการบินอีกที

2. ศึกษาเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจว่าควรเลื่อนหรือทิ้งตั๋ว

เนื่องจากสายการบินส่วนมากขยายเวลาให้เลื่อนเที่ยวบินได้ 1 ครั้งถึงช่วงปลายเดือนมิ.ย. (ยกเว้น Scoot ที่เลื่อนได้ถึง 31 ส.ค.) หากยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทันหรือไม่ต้องการเดินทางในช่วงนั้น ก็สามารถ

? เปลี่ยนเส้นทางบินสำหรับสายการบินที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้
? เลื่อนเที่ยวบินไปหลังช่วงที่สายการบินกำหนด ซึ่งในกรณีนี้จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
? ยกเลิกตั๋วและขอคืนเงิน ซึ่งสามารถทำได้ตามเงื่อนไขของตั๋วที่ซื้อไว้ แต่อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
? ยกเลิกตั๋วและเปลี่ยนเป็นเครดิตวงเงินไว้สำหรับซื้อตั๋วใหม่ภายใน 180 วัน (เฉพาะ AirAsiaX) ซึ่งสามารถเลือกซื้อตั๋วช่วงใดก็ได้ที่สายการบินให้บริการ

แต่ทั้งนี้ นอกจากเงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าส่วนต่าง ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเช่นกัน

3. ดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

? เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สามารถดำเนินการผ่านทางช่องทางที่สายการบินกำหนดได้ (หากดำเนินการผ่านช่องทางอื่นอาจไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม) โดยต้องแจ้งก่อนถึงเวลาออกเดินทางของไฟล์ทเดิมตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

? ยกเลิกเที่ยวบิน
ในกรณีที่ต้องการยกเลิกเที่ยวบิน สามารถดำเนินการผ่านทางช่องทางติดต่อปกติของสายการบินได้ หลังผ่านการอนุมัติจะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนของภาษีสนามบินเท่านั้น (ยกเว้น JAL ที่คืนเงินเต็มจำนวนได้)

? ซื้อตั๋วผ่านเอเจนซี่หรือบริษัททัวร์
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจองใดๆ ให้ติดต่อกับเอเจนซี่หรือบริษัททัวร์โดยตรง จะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้รวดเร็วกว่าโดยนโยบายที่สายการบินประกาศออกมาจะเป็นนโยบายสำหรับผู้โดยสารประเภทบุคคล (F.I.T) ไม่รวมถึงผู้โดยสารประเภทกลุ่ม (G.I.T) 

ดังนั้นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแพ็คเกจทัวร์จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททัวร์นั้นๆ

รวม LINK URL สายการบินที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม เลื่อนตั๋ว ฯลฯเหตุการณ์ไวรัสโควิค 19 (COVID-19)

การบินไทย – thaiairways และ ไทยสมายล์ – Thaismile

ประกาศล่าสุด TG 14/ 03 / 63

ประกาศ TG 11/03/63 ยกเลิกเที่ยวบินอิตาลี ชั่วคราว

11 มีนาคม เวลา 14:11 น. การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิตาลีเป็นการชั่วคราว

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างไปในหลายประเทศ โดยล่าสุดทางการอิตาลี ได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยประกาศยกระดับทุกพื้นที่ของประเทศเป็นพื้นที่ควบคุม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิตาลีเป็นการชั่วคราว ดังนี้

• เส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – โรม ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 15 – 29 มีนาคม 2563

• เส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันที่ 13 – 30 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ TG 4/ 03 / 63

การบินไทยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติม

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้างไปในหลายประเทศ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับและเข้าใจในสถานการณ์ความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย ในเส้นทางไปยังญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง อิตาลี และเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ คือ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

1. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย

• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป – กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง สิงคโปร์ ฮานอย โฮจิมินห์ กัวลาลัมเปอร์ และปีนัง ที่ออกบัตรโดยสารก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

2. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่จีน และฮ่องกง

• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป – กลับ จากกรุงเทพฯ สู่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซี่ยเหมิน คุนหมิง เฉิงตู และเส้นทาง ไป-กลับ ด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ สู่ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว รวมทั้งเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น และ ภูเก็ต – เซินเจิ้น และเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง หรือ ภูเก็ต – ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 30 เมษายน 2563

3. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่อิตาลี

• บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – โรม และ กรุงเทพฯ – มิลาน ที่ออกบัตรโดยสารก่อน และ/หรือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com

ไทยสมายล์ – THAI Smile Airways

ประกาศล่าสุด THAI Smile 4/ 03 / 63

ไทยสมายล์ขยายเวลาการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในเส้นทางจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ตามเส้นทางบิน ไป-กลับ 5 เส้นทาง ดังนี้
กรุงเทพ-ฉงชิ่ง
กรุงเทพ-ฉางซา
กรุงเทพ-เจิ้งโจว
กรุงเทพ-ฮ่องกง
เชียงใหม่-เกาสง
.
โดยติดต่อสอบถามและทำรายการได้ ที่ Call Center โทร 1181 หรือ +662-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
THAI Smile Airways Extends Ticket Change and Fee Waiver on Flights to China, Hong Kong and Taiwan until December 15, 2020
.
As following roundtrip routes,
Bangkok- Chongqing
Bangkok- Changsha
Bangkok- Zhengzhou.
Bangkok- Hong Kong
Chiang Mai-Kaohsiung
.
For more information, please contacting THAI Smile Call Center at 1181 or (+66) 02 118 8888 (24-hour)

ประกาศ 26 / 02 / 63

การบินไทยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และอิตาลี

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

1. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์

– บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป – กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์ ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

2. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่จีน และฮ่องกง

– บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป – กลับ จากกรุงเทพฯ สู่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซี่ยเหมิน คุนหมิง เฉิงตู และเส้นทาง ไป – กลับ ด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ สู่ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว รวมทั้งเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น และภูเก็ต – เซินเจิ้น และเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง หรือภูเก็ต – ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 30 เมษายน 2563

3. เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่อิตาลี

– บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – โรม และ กรุงเทพฯ – มิลาน ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************************

ประกาศเมื่อ 19 ก.พ.2563
นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 ว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

– บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ เส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์

– บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป – กลับ เชียงใหม่ – เกาสง

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Vietnam Airlines ศูนย์บริการลูกค้า: 02-089-1909 (ยังไม่มีรายละเอียด)

สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์

     ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก บัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ณ ที่ที่ซื้อบัตรโดยสารมาได้ทันที

 • สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สายการบินเวียดนามยัง ยังคงให้บริการตามปกติ โดยมิได้มีนโยบายห้ามผู้โดยสารจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี แต่อย่างใด ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีได้ตามปกติ
 • ผู้โดยสารที่มีความกังวลและไม่มีความประสงค์จะเดินทางแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสารโดยมีค่าธรรมเนียมตามบัตรโดยสารที่ระบุไว้
 • กรณีออกบัตรโดยสารผ่านเอเจนท์ ให้ติดต่อเอเจนท์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่เอเจนท์ระบุ
 • กรณีออกบัตรโดยสารผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ onlinesupport@vietnamairlines.com เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ USD 80 /ท่าน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางให้ระบุวันเดินทางภายใน 3 เดือน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมส่วนต่างของบัตรโดยสารที่ต้องชำระเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : Vietnamairlines.com หรือ Facebook fanpage Vietnam Airlines หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 6554137-40 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

จากการโทรคุย หากต้องการทำรายการเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทาง
1.เลื่อนตั๋ว มีค่าใช้จ่าย 2,700 บ. เลื่อนได้ 3 เดือน
2.ยกเลิกตั๋ว มีค่าใช้จ่าย 2700 บ. ให้ส่งไปทางอีกเมล์
ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ลูกค้าส่งคำขอทางอีเมล์ล่วงหน้า เพราะคิวเยอะ

hongkong airlines – สายการบินฮ่องกง

เส้นทางเข้า / ออกประเทศจีน 28 มกราคม เวลา 10:41 น. 

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเส้นทาง และ ขอคืนเงิน สำหรับเส้นทางเข้า / ออกประเทศจีน ที่ออกบัตรโดยสารภายในหรือก่อนวันที่ 24 มกราคม 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้โดยสารสามารถติดต่อเอเย่นต์ผู้ออกบัตรโดยสารเพื่อดำเนินการได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail…

เส้นทางเข้า / ออก รวมถึงการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 3 กุมภาพันธ์ เวลา 09:12 น.

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเส้นทาง สำหรับเส้นทางเข้า / ออก รวมถึงการแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้โดยสารสามารถติดต่อเอเย่นต์ผู้ออกบัตรโดยสารเพื่อดำเนินการได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail…

เส้นทางเข้า / ออกเมืองไทเป 11 กุมภาพันธ์ เวลา 10:22 น. 

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ ขอคืนเงิน สำหรับเส้นทางเข้า / ออกเมืองไทเป ที่ออกบัตรโดยสารภายในหรือก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
ผู้โดยสารสามารถติดต่อเอเย่นต์ผู้ออกบัตรโดยสารเพื่อดำเนินการได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail…

ประกาศเพิ่มเติม 20 กุมภาพันธ์ เวลา 09:45 น.   

เส้นทางเข้า / ออก / แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail…

เส้นทางเข้า / ออกไต้หวัน
๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
๒) ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail…

ประกาศเพิ่มเติมจากการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย
1. ผู้โดยสารที่เดินทางไป จีน ฮ่องกง มาเก๊าก่อนเข้าไต้หวันภายใน 14 วัน ไม่สามารถเข้าไต้หวันได้
2. ผู้โดยสารที่ไปเปลี่ยนเครื่องที่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า สามารถเข้าไต้หวันได้ แต่ต้องเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน

เส้นทางเข้า / ออกประเทศจีน
๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารภายในหรือก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
๒). ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงิน สำหรับผู้ที่ออกบัตรโดยสารภายในหรือก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีเที่ยวบินระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hongkongairlines.com/en_HK/special_news/detail…

จากประกาศข้างต้น ผู้โดยสารสามารถติดต่อเอเย่นต์ผู้ออกบัตรโดยสารเพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ขอคืนเงินได้โดยตรง

ที่มา : https://www.facebook.com/pg/hkairlinesTH/posts/

สายการบินเอเอ็นเอ : ANA

การจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA จากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แก้ไข ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563UPDATE

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายการบิน ANA เรียนแจ้งเรื่องการจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์
บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
[1] ข้อมูลการเดินทางของบัตรโดยสารที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น (เส้นทางกรุงเทพฯ – สหรัฐอเมริกา ผ่านสนามบินที่ญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้ได้)
[2] วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร ภายใน และ ก่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
[3] วันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น ภายใน และ ก่อน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

การจัดการพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแปลง และ การขอคืนมูลค่าบัตรโดยสาร

[การเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง]
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น และ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
[1] การเดินทางต้องเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
[2] ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ สายการบินได้
[3] เที่ยวบินที่ทำการเปลี่ยนจะต้องเป็นรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) เดียวกันกับที่ระบุในบัตรโดยสารเดิม หากไม่มีที่นั่งว่างในชั้นรหัสโดยสารเดิม ผู้โดยสารอาจได้รับการขอให้เปลี่ยนเที่ยวบินหรือ/และวันเดินทาง
[4] ต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันออกเดินทางของบัตรโดยสารเดิม

[การคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร]
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้โดยสารสามารถยื่นขอคืนเงินได้ไม่เกิน 1 ปีกับ 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง (ในกรณีต้องการขอคืนเงินก่อนวันออกเดินทางจะได้ไม่เกิน 1 ปีกับ 30 วันนับจากวันที่ออกตั๋ว) และ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บใดๆ ก่อนหน้าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ (เช่น ค่าบริการออกตั๋ว, ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว และอื่นๆ)

ติดต่อ
แผนกสำรองที่นั่งของสายการบิน ANA สาขากรุงเทพฯ (ให้บริการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ : 02-238-5121
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 (หยุดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์บริการลูกค้าและสำรองที่นั่งระหว่างประเทศของ ANA (ให้บริการภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์: 1800-011-254 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) หากท่านไม่สามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้ โปรดติดต่อ +81-3-4332-6863 (จะมีค่าบริการโทรระหว่างประเทศไปยังญี่ปุ่น)

21 กุมภาพันธ์ 2020 การจัดการบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของANA เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายการบินANA จะบังคับใช้การจัดการพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ผุ้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจอง/การเดินทาง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ขยายการเดินทางได้จนถึง 30 มิถุนายน 2020 ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินหรือสายการบินได้และเที่ยวบินที่ทำการเปลี่ยนจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) เดียวกันกับที่ระบุในบัตรโดยสารเดิม บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ต้องเป็นบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเส้นทางเที่ยวบินเริ่มจาก กรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่น (เส้นทางกรุงเทพฯ – สหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถใช้ได้) วันที่ออกบัตรโดยสารต้องเป็นวันที่ และ/หรือก่อน 21 กุมภาพันธ์ 2020 วันออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นต้องเป็นวันที่ และ/หรือก่อน 31 มีนาคม 2020 หมายเหตุ การขอคืนเงินจะยังคงเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของแต่ละบัตรโดยสาร

การติดต่อเกี่ยวกับการจัดการพิเศษ แผนกสำรองที่นั่งของ ANA สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์: 02-238-5121 เวลาทำการ :จันทร์ – ศุกร์ 08:30-17:30 (หยุดทำการหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์)สายการบิน ANA ต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการบริการในสถานการณ์ช่วงนี้

สายการบินนกแอร์ – Nokair

สายการบินนกแอร์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารนกแอร์ เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดและการเฝ้าระวังของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเข้า และออกจากกรุงเทพฯ สู่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารก่อน และภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางเดิมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า และออกจากกรุงเทพฯ สู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเนื่อง (Connecting Flight) จากเส้นทางภายในประเทศสู่เส้นทางฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 • เฉพาะผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องแจ้งทำรายการภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • กรณีที่เที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่ Call center 1318, เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และตัวแทนจำหน่ายของสายการบินนกแอร์

สายการบินนกสกู๊ต – NokScoot

Update on COVID-19 outbreak – Updated on 28 February 2020,

Travel Restrictions : link : https://www.flyscoot.com/en/announcements/update-on-COVID-19

The following countries/territories have issued entry restrictions on travellers with People’s Republic of China passports, Hubei/Zhejiang/Jiangsu-issued passports, and/or those with recent travel history to Mainland China, Hubei, Zhejiang, Hong Kong, Macau, Taiwan, South Korea, Cheongdo, Daegu, Iran or Italy.

 • Australia
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Macau
 • Malaysia
 • Philippines
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • South Korea
 • Taiwan
 • Vietnam

Prior to their flight departure, all passengers should ensure they meet and possess the entry requirement for their destinations.

Customers travelling to Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan or Vietnam

Customers affected by entry restrictions (travellers with People’s Republic of China passports, Hubei/Zhejiang/Jiangsu-issued passports, and/or those with recent travel history to Mainland China, Hubei, Zhejiang, Hong Kong, Macau, Taiwan, South Korea, Cheongdo, Daegu, Iran or Italy), with travel periods from 23 January – 30 April 2020 (inclusive), who wish to change their travel plans may contact our Facebook page, Weibo page, or Call Centre, to avail of the following options:

 • Re-route to another Scoot destination (travel date up to 31 August 2020), subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • Re-book the flight to a later travel date (up to 31 August 2020) with same origin and destination, subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • 100% refund of unused itinerary value via original mode of payment.

Customers with flights to Saudi Arabia

Saudi Arabia’s Ministry of Foreign Affairs announced on 27 February 2020 that they will be suspending entry for Umrah.

Foreigners with flights to Jeddah for Umrah are advised not to turn up for their flights and to defer their travel plans. Affected customers with travel periods from 23 January – 30 April 2020 (inclusive), may contact our Facebook page or Call Centre to avail of the following options:

 • Re-route to another Scoot destination (travel date up to 31 August 2020), subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • Re-book the flight to a later travel date (up to 31 August 2020) with same origin and destination, subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • 100% refund of unused itinerary value via original mode of payment.

Customers travelling to/from Mainland China

Since 8 February 2020, Scoot has suspended all flights between Singapore and Mainland China. Kindly refer to this web advisory for more information.

Customer with flights to/from South Korea

In view of the surge in the number of confirmed cases in the Republic of Korea, particularly in Daegu city and Cheongdo county, the Singapore Ministry of Health (MOH) has introduced additional precautionary measures:

 • From 26 February 2020, 2359 hours, all new visitors with recent travel history to Daegu and Cheongdo within the last 14 days will not be allowed entry into Singapore, or transit through Singapore.
 • Residents (Singaporean Citizens and Permanent Residents) with recent travel history to Daegu and Cheongdo within the last 14 days, and long-term pass holders (including work passes and permits, Student’s Pass, Dependant’s Pass, and Long-term Visit Pass) with recent travel history to Daegu and Cheongdo within the last 14 days, will be issued with a Stay-Home Notice (SHN)

Customer with flights to/from South Korea (excluding customers whose flights originate from Taiwan), with travel periods from 25 February – 30 April 2020 (inclusive), may contact our Facebook page, Weibo page, or Call Centre, to avail of the following options:

 • Re-route to another Scoot destination (travel date up to 31 August 2020), subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • Re-book the flight to a later travel date (up to 31 August 2020) with same origin and destination, subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • 100% refund of unused itinerary value via Scoot travel voucher.

Customers with flights from Taiwan

Customers with flight bookings originating from Taiwan to Singapore and Japan, with travel periods from 23 January – 31 March 2020 (inclusive), or Taiwan to South Korea, with travel periods from 23 January – 30 April 2020 (inclusive), may contact our Facebook page or Call Centre, to avail of the following options:

 • Re-route to another Scoot destination (travel date up to 31 August 2020), subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • Re-book the flight to a later travel date (up to 31 August 2020) with same origin and destination, subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.
 • 100% refund of unused itinerary value via Scoot travel voucher.

In addition, Taiwan has formally announced a delay to the Taiwan school summer vacation due to the COVID-19 outbreak, and it will now start from 15 July 2020. Affected customers with flights departing from Taiwan, booking made before 4 February 2020 (date inclusive), with travel periods from 28 June – 15 July 2020 (inclusive), who wish to change their travel plans may contact our Facebook page or Call Centre, to avail of the following options: 

 • 100% refund of unused itinerary value via Scoot travel voucher 
 • Re-book the flight to a later travel date (up to 24 October 2020) with same origin and destination, subject to availability. Change fee will be waived, fare difference applies.

Updated on 28 February 2020, 11.39am (Singapore local time)

สายการบินนกสกู๊ต – NokScoot กรุงเทพ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพ

เลื่อนผ่านหน้า Web
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.flyscoot.com
2. เลือก Manage Booking/การจัดการ
3. ใส่เลข booking และเมล์ จัดการการจอง (ไม่ต้องกรอกรายละเอียดผู้โดยสาร)
4. เปลี่ยนเที่ยวบิน (เปลี่ยนเส้นทางไม่ได้)
5. เลือกวันที่เดินทางใหม่
6. จ่ายส่วนต่างหากมีและพอใจเสร็จสิ้น 

https://book.nokscoot.com/ChangeFlights.aspx

สายการบินนกสกู๊ต ออกนโยบายการจองบัตรผู้โดยสารประเภทบุคคล (F.I.T) ที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และไต้หวัน

การจองบัตรโดยสารประเภทบุคคล (F.I.T) ของเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (DMK)  และญี่ปุ่น (NRT,KIX,CTS) สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) ไปยังวันอื่น ๆ โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

เปลี่ยนวันเวลาเดินทาง ในเส้นทางเมืองอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น (Rebook your flight to other cities in Japan) โดยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)  ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้างต้น ผู้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่รวมค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563
 • เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563
 • เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 6 พฤษภาคม 2563
 • กรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 26 เมษายน 2563

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง (Re-book) ต้องแจ้ง Call Center เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการวันและเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ดังเลขหมายต่อไปนี้

ประเทศไทย

 • หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000
 • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)

ประเทศญี่ปุ่น

 • หมายเลขโทรศัพท์:+81 3 4589 9464
 • ภาษาไทย:  ให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 23:00 น. (เวลาโตเกียว) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
 • ภาษาญี่ปุ่น:ให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น. (เวลาโตเกียว) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
 • ภาษาอังกฤษ:ให้บริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์

สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ขอรบกวนท่านติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินของท่าน

สายการบินนกสกู๊ต – NokScoot กรุงเทพ – จีน – กรุงเทพ

สำหรับ เส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และกรุงเทพฯ สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสาร ที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2563 สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center ได้เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

 • ขอเงินคืน (Refund) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือ
 • ขอบัตรกำนัล (non-transferable travel voucher) ได้ 120% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ โดยบัตรโดยสารดังกล่าวมีอายุ 12 เดือน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ดังเลขหมายต่อไปนี้

ประเทศไทย

 • หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000
 • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)

ประเทศจีน

 • หมายเลขโทรศัพท์: +86 400 642 8268
 • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ภาษาจีน: เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 10.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศจีน)

สายการบินนกสกู๊ต – NokScoot กรุงเทพ – ไต้หวัน – กรุงเทพ

ส่วนเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ โดยที่รัฐบาลไต้หวัน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ในการเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในไต้หวันด้วยเหตุผลจากไวรัสโคโรน่า และจะเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สายการบินนกสกู๊ตขอแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขนโยบายการจองบัตรโดยสาร ผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center ได้เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังต่อไปนี้

 • ขอเงินคืน ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Refund as a travel voucher) ได้ 100% ตามมูลค่าของบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือ
 • เปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) บนบัตรโดยสารไปยังวันอื่น ๆ (สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 24 ตุลาคม 2563) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร (การเปลี่ยนแปลงที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราการจองที่นั่งบนเที่ยวบิน)

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ NokScoot Call Center เพื่อทำการเลือกเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ดังเลขหมายต่อไปนี้

ประเทศไทย

 • หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2 021 0000
 • ภาษาอังกฤษ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ภาษาไทย: เปิดให้บริการในเวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน (ตามเวลาในประเทศไทย)

ไต้หวัน

 • หมายเลขโทรศัพท์:+886 2 7741 7941
 • ภาษาไทย: ให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. (เวลาไทเป) วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
 • ภาษาจีนกลาง:ให้บริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
 • ภาษาอังกฤษ:ให้บริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์

Thai airasia หยุดบินญี่ปุ่น 16 มี.ค – 16 มิ.ย. นี้

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ประกาศหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากไทยสู่เมืองโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า เเละฟุกุโอกะ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.-16 มิ.ย.2020 (เริ่มกลับมาให้บริการ 17 มิ.ย.2020 )

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

 1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน : ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม และมีกำหนดการใหม่ภายในวันที่ 16 ต.ค.2020 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ
 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้ : ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันตามปฏิทินนับจากวันอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ
 3. การคืนเงิน : ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
: https://bit.ly/38OB99G

Airasia X – ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ดอนเมือง – เกาหลีใต้เเละญี่ปุ่น – ดอนเมือง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ล่าสุด – สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ขยายระยะเวลาการมอบข้อเสนอ สำหรับผู้ที่มีกำหนดการเดินทางก่อนและภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ในเส้นทางเข้าและออกจาก จากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในตารางบินที่เปิดให้บริการ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน  สำหรับกรณีเที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ท่านต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเเละเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด หรือ
 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับข้อเสนอดังกล่าวต้องเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 

ผู้ที่ต้องการรับข้อเสนอทางเลือกสามารถยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ อย่างไรก็ตาม แอร์เอเชียยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเเละจะอัพเดตให้ท่านทราบข้อมูลเป็นระยะ 

สำหรับการอัพเดตเพิ่มเติมสามารถติดตามผ่านTwitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ้ค (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) อีกทั้งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง “สถานะเที่ยวบิน” ผ่าน airasia.com

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มอบข้อเสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน หรือทางเลือกใหม่ “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารเดินทางประเทศเกาหลีใต้เเละญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) มอบข้อเสนอ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” หรือทางเลือกใหม่เพิ่ม “การเก็บวงเงินไว้ใช้” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าเเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขเเละตามคำเเนะนำด้านการเดินทางในสถานการณ์เเพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในตารางบินที่เปิดให้บริการ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน สำหรับกรณีเที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ท่านต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเเละเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด หรือ
 • การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

ทั้งนี้ ข้อเสนอทางเลือกเเละการขยายเวลาเดินทางดังกล่าวมีผลสำหรับการขอดำเนินการตั้งเเต่เวลา 16.00  น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับข้อเสนอดังกล่าวต้องเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ยกเว้นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางเดิมวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2563 ต้องเเจ้งเปลี่ยนเเปลงภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เเละก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน

วิธีคุยกับ AVA AirAsia ตามนี้เลย

ผู้ที่ต้องการรับข้อเสนอทางเลือกสามารถยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ อย่างไรก็ตาม แอร์เอเชียยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเเละจะอัพเดตให้ท่านทราบข้อมูลเป็นระยะ

ข้อมูลประกอบ Airasia X

1.หากเที่ยวบินยังไม่ถูก Cancel ไม่สามารถขอเงินคืนเป็นเงินสดกลับมาได้ และ สามารถ ทำได้ 2 กรณีคือ
– ขอเลื่อนเที่ยวบิน
– ขอเครดิตคืนเข้าบัญชี การขอเครดิตคืนเข้าบัญชี ตามที่สอบถามมา หลังจาก ทำเรื่องผ่าน AVA แล้วนั้น จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน และเครดิตนั้น จะต้องใช้ภายใน 180 วันหลังจากเครดิตเข้า และ เครดิตนั้นจะจองไปไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ จองให้ใครก็ได้

2.ในกรณีที่ต้องการ Refund ขอเงินคืน เต็มจำนวน
-สามารถทำได้ ถ้าหากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกด้วยสายการบินเป็นผู้ยกเลิก คุณสามารถทำเรื่องขอ Refund ได้ 2 ช่องทาง คือ AVA และหน้าเคาเตอร์ ของ แอร์เอเชียร์

หากในกรณีที่คุณทำเรื่องขอเครดิตเงินคืนในข้อ 1 ไปแล้วนั้น ถ้าคุณจะเปลี่ยนมาขอ Refund เพื่อรับเงินคืนได้ไหม คำตอบคือได้ ในกรณีที่เงินเครดิตนั้นยังไม่เข้าในบัญชีสมาชิก big point ของคุณ แต่ถ้าเครดิตเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต่อให้เที่ยวบินที่คุณไป โดนยกเลิก ก็ไม่สามารถ ขอ Refund ได้ครับ

เพราะฉะนั้นใครที่ทำเรื่องขอเครดิตคืนเข้าบัญชี แต่ถ้าเครดิตยังไม่เข้า แล้ว ถึงวันที่จะต้องบินแล้วนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่า คุณไม่ต้องกังวล ใจไป ให้รอ30 วันหลังจากที่ทำเรื่องขอเครดิตเงินคืน ถ้าครบ30 วันแล้ว ยังไม่ได้ เครดิตเงินคืน ให้รีบบมาติดต่อเจ้าหน้าที่ หน้าเคาเตอร์ได้เลย เค้าจะรีบดำเนินการ ให้

Airasia X ยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com (คลิก AVA) หรือ ติดต่อเคาร์เตอร์สนามบินดอนเมือง รอคิวนิดแหละ

ขอแชร์วิธีการยกเลิก ขอเงินเข้าเครดิต สำหรับแอร์เอเชีย support.airasia.com กรณีคนที่ไปเกาหลี หรือ ญี่ปุ่น นะครับเผื่อบางคนที่ไม่รู้ขั้นตอน ว่าจะต้องกดอะไรบ้าง กดตามภาพได้เลย

เครดิต Facebook : Woraphat Rattananirandorn

ขั้นตอนการเข้าเว็บ URL : support.airasia.com คลิกคุย AVA (Chat with AVA)

ไทยไลอ้อนแอร์ – Thailionair ดอนเมือง – ญี่ปุ่น – ดอนเมือง

ไทย ไลอ้อน แอร์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในประเทศญี่ปุ่น และ สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเส้นทาง ไป – กลับ ระหว่าง กรุงเทพ(ดอนเมือง) ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์ ที่สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

 1. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
 2. สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
 3. สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศญี่ปุ่น (นาริตะ, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟุกุโอกะ) และ ประเทศสิงคโปร์ ต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
 4. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่างในแต่ละเที่ยวบิน
 5. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 31 พฤษภาคม 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

ผู้โดยสารสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์ 02 529 9999 หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน

Japan Airlines (อ้างอิง – แปลไทย)

การจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศตามสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อ coronavirus ใหม่ (21 ก.พ. 2020)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม JAL การจัดการพิเศษสำหรับตั๋วระหว่างประเทศ (เปลี่ยน / คืนเงิน) ของเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Japan Airlines มีดังนี้ 

ศูนย์บริการลูกค้าของเราไม่ว่างในการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ โปรดยอมรับคำขอโทษอย่างจริงใจสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากคุณซื้อตั๋วผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวโปรดติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ

ตั๋วที่ใช้งานได้ ตั๋วที่ออกโดย Japan Airlines มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ส่วนแรกของตั๋วจะต้องมาจากกรุงเทพฯ ถึง ญี่ปุ่น
 2. วันที่ซื้อ
  ตั๋วที่ออก ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 (วันศุกร์)
 3. วันที่ออกเดินทาง
  ก่อน 31 มีนาคม 2563 (วันอังคาร)

คืนเงิน / เปลี่ยนแปลงตั๋ว

บริการนี้ไม่สามารถใช้กับ JAL webiste ได้ โปรดติดต่อสำนักงาน JAL ด้านล่าง

 1. เรายอมรับการคืนเงินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
  แม้หลังจากวันที่ขึ้นเครื่องเราจะยอมรับการคืนเงินของคุณเป็นพิเศษในช่วงเวลาด้านล่างหากมีผลกับเงื่อนไขข้างต้น 
  [ก่อนออกเดินทาง] ภายใน 1 ปีและ 30 วันนับจากวันที่ออก
  [หลังจากเริ่มเดินทาง] ภายใน 1 ปีและ 30 วันจากวันที่เริ่มเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงการจอง
  ผู้โดยสารที่มีตั๋วที่มีสิทธิ์สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้หนึ่งครั้งเป็นวันอื่นใน / ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2020 (วันอังคาร)

ติดต่อ :

ญี่ปุ่น โทร 001800-811-0600 เวลาทำการ 7:00 น. – 17:00 น

อังกฤษ / จีน โทร 1800-012-197 เวลาทำการ 7:00 น. – 17:00 น

ประเทศไทย โทร 0-2131-3300 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:00 น. – 17:00 น

Singapore Airlines

Updated Travel Waiver Policy

Waiver Policy for Customers Travelling to and from Mainland China, Hong Kong and Macau

We will waive all cancellation and change fees for customers with tickets issued on or before 8 February 2020 for travel to and from Mainland China, Hong Kong and Macau from 24 January 2020 to 31 March 2020. The new travel date must commence on or before 31 August 2020.

Customers who booked their tickets through travel agencies are advised to contact their travel agents for assistance. Customers who booked their tickets directly through Singapore Airlines, and will be travelling within seven business days, may contact our reservations team in Singapore at +65 6223 8888.
 
Customers may also approach our Singapore reservations team through our online form and we will respond  within seven business days. Due to the high volume of incoming requests, we seek your understanding that it may take longer than usual for our customer service agents to respond to you. We apologise for any inconvenience caused.

แปลไทย : ลูกค้าที่เดินทางไปและกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า

ยกเลิกค่าธรรมเนียมและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับ

 • ลูกค้าที่ออกตั๋วก่อนหรือในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการเดินทางไปและกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงและมาเก๊าตั้งแต่ 24 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
 • วันเดินทางใหม่จะต้องเริ่มในหรือก่อน 31 สิงหาคม 2563

ลูกค้าที่จองตั๋วผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวควรติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือ ลูกค้าที่จองตั๋วโดยตรงผ่านสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์และจะเดินทางภายในเจ็ดวันทำการสามารถติดต่อทีมสำรองที่นั่งของเราที่สิงคโปร์ได้ที่ +65 6223 8888
 
ลูกค้าสามารถติดต่อทีมจองของสิงคโปร์ผ่านแบบ ฟอร์มออนไลน์ ของเราและเราจะตอบกลับภายในเจ็ดวันทำการ
อ้างอิง : https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/media-centre/news-alert/?id=is5rire4&fbclid=IwAR0XW5vB1damDtJn65lMssU_COHyjno1M8WHM8c8hs_8vsmA_VZ74rhFUKQ#

การปรับลดเที่ยวบินของสายการบิน

อัตรา % คืนเงินเที่ยวบินเกาหลี

Peach Air 

การระงับเที่ยวบิน หรือ ลดเที่ยวบินระหว่างประเทศในบางเส้นทาง เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ทางสายการบินขอระงับเส้นทางบิน หรือลดเที่ยวบิน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในบางเส้นทาง และนำไปใช้กับกระทรวงการแผ่นดินและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อการเปลี่ยนแปลงแผนเส้นทาง

ทางสายการบิน ต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกให้กับลูกค้าที่ทำการจองเที่ยวบินแล้ว
การคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆของพีช จะสามารถดำเนินได้สำหรับการจองที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ถูกระงับเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์และเกี่ยวข้องกับรายละเอียดด้านบน วิธีการขอรับเงินคืนและวิธีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

※ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพิเศษในเที่ยวบินที่เปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบจากลิ้งค์ด้านล่าง
https://www.flypeach.com/th/news/20200130

■เที่ยวบินที่ถูกระงับ

※ สัญลักษณ์ “=” หมายถึงเที่ยวบินไป-กลับ

■เกี่ยวกับการคืนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆของ พีช

①คืนเงิน
การคืนเงิน กรุณายืนยันการขอคืนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน ในหน้าจัดการการจอง ตามรายละเอียดลิงค์ด้านล่างและทำตามขั้นตอน

* เมื่อลงชื่อเข้าใช้กรุณากรอกรายละเอียดหมายเลขการจองและนามสกุลของผู้โดยสาร
* ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

< หน้าจัดการการจอง >
https://ezy.flypeach.com/th/manage/manage-authenitcate

②การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ สำหรับเส้นทางเดียวกัน สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน
โปรดเข้าสู่ “จัดการการจอง” ตามรายละเอียดลิงค์ด้านล่างและทำตามขั้นตอน

・ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2563
เที่ยวบินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้: สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆได้ สำหรับเส้นทางเดียวกัน

* เมื่อลงชื่อเข้าใช้กรุณากรอกรายละเอียดหมายเลขการจองและนามสกุลของผู้โดยสาร
* ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

< หน้าจัดการการจอง >
https://ezy.flypeach.com/th/manage/manage-authenitcate

โปรดทราบ : สายการบินไม่สามารถชดเชยให้สำหรับวิธีการเดินทางอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบินของสายการบินอื่น หรือการขนส่งภาคพื้นดินและโรงแรมรถเช่า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นได้

สายการบินพีชต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง

【ติดต่อ】

9:00-18:00 365วัน
■ ติดต่อผ่านแชท(ฟรี)
https://support.flypeach.com/hc/th/categories/115000263233
■ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์(เสียค่าบริการ)
0-2787-3979
[สำหรับประเทศญี่ปุ่น] 03-6731-9246

ที่มาข้อมูล Peach Air : https://www.flypeach.com/th/news/suspension

รวมรีวิว+ข้อมูล การยกเลิก / เลื่อนเที่ยวบิน โรงแรง

เครดิต TalonJapan‎ กลุ่ม กลุ่มคนชอบตะลอนเที่ยวญี่ปุ่น

สมาชิกท่านไหนมีอัพเดตของตัวเองช่วยคอมเม้นรวมในโพสนี้เลยครับ ไม่งั้นสมาชิกท่านอื่นจะหาไม่ค่อยเจอส่วนใครมีคำถามลองเช็คตามลิงค์นี้ก่อนนะครับ ถ้าถามซ้ำขอลบนะครับ ถ้าไม่เจอค่อยโพสถามนะครับ

# รีวิวยกเลิกทุกอย่างทั้งทริป
https://www.facebook.com/106074420750089/posts/198344841523046/

# รายละเอียดการยกเลิกทัวร์ใครยกเลิกทัวร์ก่อน 30 วัน อาจะได้รับเงินคืน 100%
https://www.talonjapan.com/cancel-refund-tour/

#ประกาศเรื่องการยกเลิกหรือเลื่อนจากการบินไทย
https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH/photos/a.541494932623405/2508994889206723/

# รีวิวจากสมาชิก ยกเลิก/เลื่อน
– การบินไทย
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2917562368361004/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2932242880226286/
– สายการบิน AirAsia AVA
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2920137531436821/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2928890493894858/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2930201777097063/
-สายการบิน ANA
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2932313243552583/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2917083731742201/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2914353898681851/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2919279391522635/
สายการบินจาก Cheap Tickets
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2917108301739744/
สายการบินจาก Tirp.com กับ Hongkong Airline
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2931176236999617/
สายการบิน Singapore Airline
https://www.facebook.com/singaporeair/posts/10158223985463679
สายการบิน Nok Scoot
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2930280210422553/
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2930971833686724/
สายการบิน Vietnam Airline
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2932292566887984/
ขอคืนเงินจาก AirBNB
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2933623660088208/https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2930835343700373/
แชร์ประสบการในการขอยกเลิก โรงแรม โดยตรง
https://www.facebook.com/groups/talonjapangroup/permalink/2928881883895719/
ยกเลิกประกัน MSIG
https://www.facebook.co

รวมข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทร website สายการบิน, โรงแรม และตั๋วต่างๆ

Thai Airways
เบอร์โทร : 02-356-1111 แฟกซ์ : 02-356-2222
E-mail:contact@service.thaiairways.com
website: https://www.thaiairways.com
เวลาทำการ:ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Japan Airline
เบอร์โทร : 02-131-3300
website: https://www.th.jal.co.jp/thl/en/
เวลาทำการ : 08:00-17:00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

ANA Airline
เบอร์โทร : 02-238-5121
website: https://www.ana.co.jp
เวลาทำการ : 08:30-17:30 น. วันเสาร์ 8.30 -13.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์

AirAsia
ช่องทางการติดต่อ :
– website https://support.airasia.com/s/?language=th
– Twitter : @AirAsiaSupport
– Facebook : AirAsiaThailand
เวลาทำการ:ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Thai lion air
เบอร์โทร : 0 2-529-9999 E-mail: info@lionairthai.com
website : https://lionairthai.com
เวลาทำการ:ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Nokscoot air
เบอร์โทร : 02-021-0000
website : https://www.nokscoot.com
เวลาทำการ: 9.00 – 21.00 น. ทุกวัน

Cathay Pacific
เบอร์โทร : 02-787-3366
website : https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH.html
เวลาทำการ: 8.00 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

Hongkong Airline
เบอร์โทร : 02-160-5139 แฟกซ์ : 02-160-5460
E-mail: call.center@hkairlines.com (อีเมลสำหรับติดต่อสำนักงานที่ฮ่องกง สำหรับการขอ Re-fund ตั๋ว)
website: https://www.hongkongairlines.com/en_HK/homepage
เวลาทำการ: ไม่ได้ระบุไว้

China Airline
เบอร์โทร : 02-250-9888 แฟกซ์ : 02-253-4791
E-mail: bkkrrci@china-airlines.com
website: https://www.china-airlines.com/sea/th
เวลาทำการ: 8.30 – 17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

Eva Airline
เบอร์โทร : 02-302-7288 แฟกซ์ : 02-3027399
website: https://www.evaair.com/en-th/index.html
เวลาทำการ: 8.30 – 17.30 น. วันเสาร์ 8.30 -12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์

Vietnam Airline
เบอร์โทร : 02-655-4137-40 แฟกซ์ : 02-655-4420
E-mail: info.th@vietnamairlines.com , refund-reroute.th@vietnamairlines.com
website: https://www.vietnamairlines.com/th/en/home
เวลาทำการ: ไม่ได้ระบุไว้

Malaysia Airline
เบอร์โทร : 02-787-3513
website : https://www.malaysiaairlines.com/th/th.html
เวลาทำการ: ไม่ได้ระบุไว้

Booking
บอร์โทร : 02-787-3013
website: https://www.booking.com/index.th.html
เวลาทำการ: ไม่ได้ระบุไว้

Agoda
เบอร์โทร : 02-016-4106
website: https://www.agoda.com/th-th/?cid=-218
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง

Expedia
เบอร์โทร : 02-787-3383
Website: https://www.expedia.co.th/
เวลาทำการ: 9.00 – 21.00 น. ทุกวัน

Klook
E-mail: support@klook.com
Website: https://www.klook.com/th/
เวลาทำการ: ไม่ได้ระบุไว้

▶Traveloka
เบอร์โทร : 02-118-5400
website : https://www.traveloka.com/th-th/
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง

Trip.com
เบอร์โทร : 180-001-2276
Website : https://th.trip.com/?locale=th-th
เวลาทำการ: 8.00 – 22.00 น. ทุกวัน

หลักการ ‘ยกเลิกทัวร์’ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ

ตามความแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว มาตรา 28 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว หรือมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินคืนให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าอัตราตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ (คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์) ประกาศกำหนด 

โดยถ้าการยกเลิกการนำเที่ยวเกิดจากกรณีมีนักท่องเที่ยวไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดในมาตรา 26 (8) หรือเกิดจากเหตุใด ๆ อันเป็นความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่นักท่องเที่ยว 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุตามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วคืน ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตราดังต่อไปนี้

1.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

และ 3.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

นอกจากนั้น ในข้อ 2 ของประกาศยังระบุไว้ว่า ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายตามจริงได้ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 2.ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน และ 3.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ และในข้อ 3 ของประกาศยังระบุให้ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่คืนเงินค่าบริการที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และ
ข้อ 2 หรือคืนน้อยกว่าให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนต่อนายทะเบียนตามมาตรา 40ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

อย่างไรก็ตาม สายด่วนกรมการท่องเที่ยว (0-2401-1111) อธิบายว่าหลักเกณฑ์การคืนเงินต่าง ๆ จะต้อง
พิจารณาร่วมกับเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทกำหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อทำการซื้อขายแผนนำเที่ยวร่วมกันด้วย

INFO รณรงค์ป้องกัน COVID19 ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ประกาศให้ผู้ที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน XJ 621 จากซับโปโร-ดอนเมือง ในวันที่ 20 ก.พ. 63 ควรพบแพทย์

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ประกาศให้ผู้ที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน XJ 621 จากซับโปโร-ดอนเมือง ในวันที่ 20 ก.พ. 63 ควรพบแพทย์โดยด่วนหลังจากมีผู้เดินทาง 2 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งวันนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันการพบผู้ป่วยชาวไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ซึ่งเป็นปู่และย่าที่เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น และนำเชื้อกลับมาติดหลานชายวัย 8 ขวบ

ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้รับทราบและประสานต่อกรณีดังกล่าวซึ่งมีผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะการแจ้งผู้โดยสารที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโดยตรง รวมทั้งให้ลูกเรือในเที่ยวบินดังกล่าวหยุดงาน 14 วันเพื่อสังเกตอาการ เฝ้าระวัง และเข้าไปตรวจเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่นั้น สายการบินได้มีการพ่นเสปรย์และอบฆ่าเชื้อ พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหลังกลับจากให้บริการเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งได้เพิ่มมาตรการพ่นเสปรย์และอบฆ่าเชื้อกับเครื่องบินลำดังกล่าวอีกครั้งแล้วอย่างเข้มข้น

บาห์เรน ประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้าบาห์เรน

อิสราเอล ห้ามคนไปเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ใน 14 วันเข้าประเทศ

รัฐบาลอิสราเอล ห้ามคนไปเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นใน 14 วันเข้า หลังพบผู้ติดเชื้อไวัรสโคโรน่ารายแรก เที่ยวบินโคเรียนแอร์ได้รับผลทันที ถึงแล้วแต่ไม่ให้ลง เว้นคนอิสราเอล

เที่ยวบิน โคเรียน แอร์ จากเกาหลีใต้ ลงจอดสนามบิน เบน กูเรียน นครเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอลเมื่อค่ำวันเสาร์ ( 22 ก.พ.) แต่เฉพาะชาวอิสราเอล 12 คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตลงจากเครื่องบินได้ โดยมีรถมารอรับ พาตัวไปที่บ้านและให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/foreign/418464?qt=

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดกรองไวรัสที่น่าสนใจและตระหนักแต่ไม่แตกตื่น

นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญมองกรณีเรือเวสเตอร์ดัม กรณีใช้เวลาเพียง 1 วันตรวจคัดกรองคน 2,000 คน กับปรากฎการณ์ที่มาเลเซีย

ปริมาณการเดินทางโดยเครื่องบินลดหลายไปอย่างชัดเจน 13,000 Missing Flights: The Global Consequences of the Coronavirus

เกาะติดสถานการณ์โคโรนาไวรัสในญี่ปุ่น

ที่มา Mthai

คนญี่ปุ่น ที่ไม่ใส่แมส หลายคนเพราะ “หาซื้อไม่ได้”

รัฐบาลฮ่องกง ต่อสู้ Covid19 โดยให้คนทำงานที่บ้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9