เชียงใหม่คลายล็อค เดินทางจากสมุทรสาคร กักตัว 14 วัน

เชียงใหม่คลายล็อค เดินทางจากสมุทรสาคร กักตัว 14 วัน จังหวัดอื่นๆ เข้มงวด ลงทะเบียน CM ชนะ ไม่กักตัว

เชียงใหม่ ออกคำสั่งคลายล็อก มีผล 1 ก.พ. 64

29 ม.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคลายล็อก ผู้เดินทางเข้าเชียงใหม่ จากสมุทรสาครต้องกักตัว 14 วัน (ข้อ 3.)จังหวัดอื่นเดินทางเข้าได้ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวด (ข้อ 4.) มีผล 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

อ้างอิง : https://covid-report.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/announce/1611923058484.pdf

เข้าเชียงใหม่ ลงทะเบียน CM ชนะ (ข้อ 2)

เชียงใหม่ ไฟเขียว เปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ให้สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการได้ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้มาตรการที่ ศบค. กำหนด และมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

อ้างอิง : https://covid-report.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/announce/1611923192420.pdf

  1. จัดให้มีและเปิดระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนระบายอากาศในสถานที่ ตามมารฐานของทางราชการ
  2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เท่านั้น
  3. ให้จัดทำป้ายโดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ จำนวนพื้นที่ที่ให้บริการต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ (4 ตารางเมตรต่อ 1 คน) เพื่อลดความแออัดขิงผู้เข้าใช้บริการ
  4. ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของ ศบค.

อ้างอิง : คำสั่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ

ประสบการณ์การเดินทางเข้าเชียงใหม่ ทางรถยนต์ เพราะจำเป็น คลิกเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง