วันนี้ (10 พ.ค.) เวลา 24.00 น.ปิดทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

กระทรวงการคลังจะปิดรับยื่น ทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com วันนี้ (10 พ.ค.) เวลา 24.00 น. ไม่มีขยายเวลาให้อีก

ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิและไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ หรือผู้ที่กดยกเลิกลงทะเบียนโดยไม่เจตนา ให้แจ้งขอทบทวนสิทธิโดยกดปุ่มสีม่วงทบทวนสิทธิ์ได้ตามเวลาที่กำหนด และจากนั้นระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูล หรือส่งผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิข้อมูลโดยเร็วที่สุด

ส่วนวิธีการ ตรวจสอบสถานะ

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดเลือกปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

3. กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน, วัน / เดือน/ ปีเกิด

วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดเลือกปุ่ม ยื่นทบทวนสิทธิ์ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ หรือผู้ที่ยกเลิกการลงเบียนเท่านั้น)

3. กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน, วัน / เดือน/ ปีเกิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง