วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปิดการเข้าสักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่ 25 เม.ย.

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปิดการเข้าสักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่ 25 เม.ย.

Facebook วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ประกาศ… เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoviD -19) เพื่อสุขภาพของพุทธศาสนิกชนและเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ทางวัดแจ้งปิดการเข้าสักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในวัดตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวด้วยว่า ตามมาตรการของทางการ ทางวัดดอยสุเทพฯ จึงปฏิบัติตาม โดยไม่ให้ขึ้นไปยังลานพระบรมธาตุเจดีย์ โดยจะทำการปิดประตูทางขึ้นทั้ง 4 ประตู แต่สำหรับลานชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ยังเปิดให้ชมตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามหากมีผู้คนจำนวนไม่มาก และเดินทางมาไกลยังไม่ทราบเรื่อง ก็จะมีประตูบานหนึ่งเปิดไว้ในกรณีดังกล่าว โดยจะมีเจ้าหน้าที่พิจารณาในการเข้าชม แต่ควรจะไหว้บูชาด้านนอกก็จะเป็นการดีที่สุดในเวลานี้.

รูปบรรยากาศ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถ่ายไว้ช่วง Covid รอบ 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง