ยกเลิกโควิดเป็น ‘โรคติดต่ออันตราย’ 1 ต.ค.นี้

ยกเลิกโควิดเป็น ‘โรคติดต่ออันตราย’ 1 ต.ค.นี้ ลดระดับลงเป็น ‘โรคติดต่อเฝ้าระวัง‘

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ยกเลิกโควิดเป็น ‘โรคติดต่ออันตราย’ 1 ต.ค.นี้ ลดระดับลงเป็น ‘โรคติดต่อเฝ้าระวัง’ แบบไข้หวัดใหญ่ ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก พร้อมเห็นชอบให้ ‘ร้านขายยา’ ขายยาต้านโควิด แต่ต้องมี ‘ใบสั่งแพทย์’

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน เห็นชอบ ยกเลิกโรคโควิด-19 เป็น ‘โรคติดต่ออันตราย’

เตรียมประกาศลดระดับให้โรคโควิด-19 เป็น ‘โรคติดต่อเฝ้าระวัง’ ลำดับที่ 57 เช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้โรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิกเวชกรรม สามารถจัดซื้อ จัดหายาต้านไวรัสโควิดได้เอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป จากบริษัทยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.ในการให้บริการผู้ป่วย

ส่วนราคาจำหน่าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จะเป็นผู้ที่กำหนดราคากลาง หรือราคาอ้างอิง

นอกจากนี้สำหรับร้านยา สามารถนำยาต้านต้านไวรัสมาจำหน่ายได้เอง แต่การซื้อขายต้องมีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์รับรองด้วย