Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษ กระจายเร็ว 1.7 เท่า – Link ผับทองหล่อ จังหวัดไหนกักตัว 14 วัน

เดินทางไปจังหวัดไหน กักตัว ไม่กักตัว 14 วัน update 13-04-64

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

วันที่ 14 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดที่มีคำสั่ง ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 43 จังหวัดจากข้อมูล ณ เวลา 21.00 น. ของวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ข้อมูลจาก www.moicovid.com

ภาคอีสาน

อุบลราชธานี

ขอนแก่น

จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดนครพนม 

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคายมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน ลงวันที่ 8 เม.ย.64 จังหวัดหนองคาย มีคำสั่งให้ผู้เดินทางเข้ามาหรือกลับภูมิลำเนาจากพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ รวมถึงพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัดที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดของโรค)
ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเข้มข้น ต้องรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ โดยต้องกักตัวที่บ้านหรือในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน


เว้นแต่เป็นบุคคล ซึ่ง

1 . ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบ 2 เข็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วันและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน
2 . มีผลการตรวจหาเชื้อ covid19 ที่แสดงว่าไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง

ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

– เน้นผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน
– สถานบริการยังเปิดได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตราการควบคุมโรค
– สงกรานต์ไม่ได้ควบคุมการจัดงานนะครับ แต่ต้องรักษามาตราการ

จังหวัดอุดรธานี 

นครพนม

จังหวัดสกลนคร เข้าพื้นที่ต้องรายงานตัว

จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง 

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดพะเยา

ต้องอ่าน คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1404/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดฯ กรณีเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดพะเยา

จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดน่าน

ภาคกลาง

จังหวัดชัยนาท

เข้า url นี้ ก่อนเข้าพื้นที่ http://203.157.210.2/covid-19/

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา 

ตรัง

จังหวัดชุมพร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดไหนให้รายงานตัว ไม่กักตัว

จังหวัดภูเก็ต

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
สาระสำคัญ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ท่าเรือ)
กลุ่มที่ 1 ผุ้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 5 จังหวัดต้องปฏิบัติ ดังนี้
1 ) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
2 ) ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และสังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring).ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม
(1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกพบ
(2) บันทึกรายระเอียดการติดตามผู้เดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้
(3) ส่งรายงานให้ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
กลุ่มที่ 2 ผุ้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดในกลุ่ม 1 ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1 ) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
2 ) ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และสังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)
ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพังงา

จังหวัดกระบี่ ไม่กักตัว เน้นป้องกัน ฯลฯ

จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลโควิด-19 รายจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ศบค.มท. update

ปัจจุบัน การบริหารสถานการณ์ โควิด-19 covid-19 แต่ละจังหวัด มีรายละเอียดแตกต่างกันตามสถานการณ์ทั้ง คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก สถานการณ์โรค แนวทางปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆและการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด
.
ทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ ศูนย์บริหารโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยคลิกที่นี่ครับ >> https://bit.ly/2LanqEj

จากนั้น คลิกเลือกจังหวัดบนรูปแผนที่ เท่านี้ทุกคนก็จะติดตามสถานการณ์ ของจังหวัดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

http://www.bangkok.go.th/covid19 – กรุงเทพมหานคร

http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ – คัดกรอง Covid – 19 กรุงเทพมหานคร

LINK คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก แนวทางปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆและการดำเนินงานของ 76 จังหวัด

http://www.moicovid.com/maehongson – แม่ฮ่องสอน
http://www.moicovid.com/chiangrai/ – เชียงราย
http://www.moicovid.com/chiangmai/ – เชียงใหม่
http://www.moicovid.com/phayao/  – พะเยา
http://www.lampang.go.th/covid19/  – ลำปาง
http://www.moicovid.com/lamphun/  – ลำพูน
http://www.moicovid.com/nan/  – น่าน
http://www.moicovid.com/phrae/  – แพร่
http://www.moicovid.com/uttaradit/  – อุตรดิษฐ์
http://www.moicovid.com/sukhothai/  – สุโขทัย
http://www.moicovid.com/tak/  – ตาก
http://www.moicovid.com/loei/  – เลย
http://www.moicovid.com/nongkhai/  – หนองคาย
http://www.moicovid.com/buengkan/  – บึงกาฬ
http://www.moicovid.com/nakhonphanom/  – นครพนม
http://www.moicovid.com/udonthani/  – อุดรธานี
http://www.moicovid.com/sakonnakhon/  – สกลนคร
http://www.moicovid.com/phitsanulok/  – พิษณุโลก
http://www.moicovid.com/nongbualamphu/  – หนองบังลำภู
http://www.mukdahan.go.th/covid.php  – มุกดาหาร
http://www.moicovid.com/kalasin/  – กาฬสินธ์
http://www.moicovid.com/khonkaen/  – ขอนแก่น
http://www.moicovid.com/phetchabun/  – เพชรบูรณ์
http://123.242.164.5/Web/Covid-19/linkMoi.asp – กำแพงเพชร
http://www.moicovid.com/phichit/  – พิจิตร
http://www.moicovid.com/mahasarakham/  – มหาสารคาม
http://www.moicovid.com/amnatcharoen/  – อำนาจเจริญ
http://www.moicovid.com/yasothon/  – ยโสธร
http://www.moicovid.com/roiet/  – ร้อยเอ็ด
http://www.moicovid.com/ubonratchathani/  – อุบลราชธานี
http://www.moicovid.com/sisaket/  – ศรีสะเกษ
http://surin.go.th/covid19/  – สุรินทร์
http://www.moicovid.com/chaiyaphum/  – ชัยภูมิ
https://sites.google.com/view/nswcovid19/home  – นครสวรรค์
http://www.moicovid.com/nakhonratchasima/  – นครราชสีมา
http://www.buriram.go.th/covid-19/  – บุรีรัมย์
http://www.moicovid.com/lopburi/  – ลพบุรี
http://www.moicovid.com/uthaithani/  – อุทัยธานี
http://www.moicovid.com/chainat/  – ชัยนาท
http://www.moicovid.com/singburi/  – สิงห์บุรี
http://www.moicovid.com/angthong/  – อ่างท่อง
http://www.moicovid.com/suphanburi/  – สุพรรณบุรี
http://www.moicovid.com/ayutthaya/  – พระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
http://www.moicovid.com/nakhonpathom/  – นครปฐม
http://www.moicovid.com/pathumthani/  – ปทุมธานี
http://www.moicovid.com/nonthaburi/ – นนทบุรี
http://www.moicovid.com/samutprakan/  – สมุทรปราการ
http://www.moicovid.com/samutsakhon/ – สมุทรสาคร
http://www.moicovid.com/samutsongkhram/  – สมุทรสงคราม
http://www.moicovid.com/saraburi/  – สระบุรี
http://www.moicovid.com/nakhonnayok/  – นครนายก
http://www.prachinburi.go.th/covid19.htm  – ปราจีนบุรี
http://www.moicovid.com/chachoengsao/  – ฉะเชิงเทรา
http://www.moicovid.com/sakaeo/  – สระแก้ว
http://www.moicovid.com/chanthaburi/  – จันทบุรี
http://www.moicovid.com/trat/  – ตราด
http://www.chonburi.go.th/website/project/topic17  – ชลบุรี
http://www.moicovid.com/rayong/  – ระยอง
http://www.moicovid.com/kanchanaburi/  – กาญจนบุรี
http://www.moicovid.com/ratchaburi/  – ราชบุรี
http://www.moicovid.com/phetchaburi/  – เพชรบุรี
http://www.moicovid.com/prachuapkhirikhan/  ประจวบครีรีขันธุ์
http://www.moicovid.com/chumphon/  – ชุมพร
http://www.moicovid.com/ranong/  – ระนอง
 http://www.moicovid.com/suratthani/  – สุราษฎร์ธานี
http://www.moicovid.com/phangnga/  – พังงา
http://www.moicovid.com/nakhonsithammarat/  – นครศรีธรรมราช
http://www.moicovid.com/krabi/  – กระบี่
http://www.moicovid.com/phuket/  – ภูเก็ต
http://www.moicovid.com/trang/  – ตรัง
http://www.moicovid.com/phatthalung/  – พัทลุง
http://www.moicovid.com/satun/  – สตูล
http://www.moicovid.com/songkhla/  – สงขลา
http://www.moicovid.com/pattani/  – ปัตตานี
http://www.moicovid.com/yala/  – ยะลา
http://www.moicovid.com/narathiwat/  – นราธวาส

สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ ศูนย์บริหารโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยคลิกที่นี่ครับ >> https://bit.ly/2LanqEj

Covid-19 อาการทางผิวหนัง ตาแดง

ล่าสุด Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษในไทย สันนิฐาน มาจาก กัมพูชา หรือ สถานกักกันของรัฐ


Link ผับดังทองหล่อ ไม่ติดได้ไง

Link ผับดังทองหล่อ : https://www.facebook.com/ChuvitKamolvisit/posts/4361619757218053

10 เม.ย. ศบค.สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย

 • ผู้ติดเชื้อสะสม 31,658 คน (+789)
  • เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ = 522 ราย
  • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกในชุมชน = 259 ราย
  • เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) = 8 ราย
  • เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกัน = 0 ราย
 • รักษาหายแล้ว 28,161 คน (+33)
 • รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,400 คน (+755)
 • เสียชีวิตสะสม 97 คน (+1)
 • สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยลุกลามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระจายหลายจังหวัด ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และเดินทางข้ามจังหวัด เช่นเที่ยวผับเชียงใหม่และไปกระบี่ จำนวนผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ตั้งแต่ 22 มี.ค.-9 เม.ย. มีจำนวน 1,016 ราย ใน 40 จังหวัด

คัสเตอร์สถานบันเทิงพุ่ง 604 คน กระจาย 32 จังหวัด

 • คลัสเตอร์สถานบันเทิง 17 วัน (22 มี.ค. – 8 เม.ย.64)ติดเชื้อสะสม 604 ราย
 • ส่วนใหญ่เป็นคนไทย เพศหญิงมากกว่าชาย ผู้ติดเชื้อร้อยละ 64 ไม่มีอาการ ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอายุ 20-29 ปี
 • เชื้อแพร่กระจายแล้ว 32 จังหวัด กทม.นำ 310 ราย เฉพาะร้านเหล้า/สถานบันเทิงย่านทองหล่อ พบ 248 ราย
 • ส่วนจำนวนสถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อมีจำนวน 80 ร้านใน 11 จังหวัด อยู่ใน กทม.มากที่สุด 52 ร้าน

9 เม.ย. ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานอาบอบนวด 41 จังหวัด เป็นเวลา 14 วัน

รัฐบาลอนุมัติ ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานอาบอบนวด 41 จังหวัด เป็นเวลา 14 วัน เพื่อตัดตอนการแพร่เชื้อในวงกว้าง ประกอบด้วย
กทม. ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้วสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนองชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นราธิวาสนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี บุรีรัมย์ เลยเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์

8 เม.ย. สถานการณ์ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 405 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ผู้ป่วยรายใหม่ 405 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 30,310 ราย
หายป่วยแล้ว 28,101 ราย
เสียชีวิตสะสม 95 ราย

สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 7 เม.ย.64

 • ไทยติดเชื้อเพิ่ม 334 ราย (ติดในประเทศ 327 ) สะสม 29,905 ราย
 • ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง กระจายไป 15 จว. รวม 291 ราย
 • หลังสงกรานต์หากไม่มีมาตรการป้องกันคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 1.3-1,000 เท่า
 • เพราะสายพันธุ์ที่ระบาดในสถานบันเทิงเป็นสายพันธ์อังกฤษ B117 แพร่กระจายได้เร็วกว่าปกติถึง 1.7 เท่า
 • คาดว่าสงกรานต์ปีนี้ระบาดมากกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า มาตรการของปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกัน 10 เท่า ถ้าเชื้อระบาดมากกว่าและมาตรการน้อยกว่า เชื้อก็จะติดเป็น 100 เท่า แพร่ได้ 1.7 เท่า ( ทวีคูณ170เท่า)
 • การติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่หากมีไวรัสปริมาณมากในตัว โอกาสนำไปแพร่ช่วงสงกรานต์จึงน่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะการเคลื่อนย้ายการแพร่กระจายของสายพันธ์ุอังกฤษแพร่ได้ไกล
 • สายพันธ์อังกฤษ หากฉีดวัคซีนไปแล้วจะคุมอยู่ไหมนั้น สายพันธ์นี้แพร่กระจายได้เร็ว แต่วัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ควาามรุนแรงของโรคยังเหมือนเดิม แต่การแพร่กระจายง่ายขึ้น ดังนั้นวัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม
 • ดังนั้นรับวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สองแล้ว ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้แต่โอกาสจะน้อยลง เพราะร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันแล้ว อาการจะไม่รุนแรงไม่ถึงขั้นต้องแอดมิน รพ.
 • วัคซีนทุกชนิดโอกาสจะมีแพ้มีหมด แต่โอกาสแพ้จริงๆมีน้อยมาก เช่น เกิดลิ่มเลือด อุบัติการณ์ที่สัมพันธ์กับวัคซีน อัตรา 1 คน จากที่ฉีด1แสน-1ล้านโดส)โอกาสเกิดกับหญิงอายุต่ำกว่า 55 ปี มากกว่าผู้ชาย
 • การฉีดวัคซีนจากหน่วยงานรัฐไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • เห็นด้วยกำหนด 5 จว.เป็นพื้นที่สีแดง ( กทม./ปทุมธานี/นนทบุรี/สมุทรปราการ/นครปฐม) เพราะการระบาดรอบนี้เกิดจากคนอายุน้อยไม่ค่อยมีอาการ เป็นการยากที่จะรู้ว่าใครป่วยหรือไม่ป่วย แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
 • หากสงกรานต์นี้ไม่มีความจำเป็นขอให้งดการเดินทางหรือเคลื่อนย้าย แต่หากจำเป็นต้องปฏิบัติตนเคร่งครัดและมีวินัย ( เว้นระยะห่าง สวมแมส ล้างมือ)
 • ย้ำว่า ไม่ได้ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด แต่ยอมรับการเดินทางเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แพร่กระจายเชื้อได้
 • หากเลือกเดินทางได้ ควรเลือกยานพาหนะส่วนบุคคล หรือที่ไม่แออัด ทั้งคนขับและผู้โดยสารต้องสวมแมส เว้นระยะ สแกนแอพติดตามตัว หากถึง จว.ปลายทางมีเงื่อนไขก็ให้ปฏิบัติตาม และติดตามอาการด้วย
 • กรณี รมว.ตรีนุช วันที่อยู่จว.สระแก้ว มีผู้ติดเชื้อไปแสดงความยินแต่ไม่สวมแมส ดังนั้น รมว.ตรีนุช จึงมีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัว 14 วัน เบื้องต้น ผลตรวจเชื้อเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) คนที่สัมผัส กับ รมต.ตรีนุช จึงไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 • ส่วนกรณี รมว.ศักดิสยาม ติดเชื้อและสงสัยว่า อนุทิน จะเสี่ยงไหม เพระมีกิจกรรมร่วมกันที่พรรค( 6 เม.ย. ) โดย รมว.ศักดิ์สยาม อยู่ใกล้กับ อนุทิน ไม่นานและใส่แมส โอกาสติดเชื้อจึงต่ำ ประกอบกับ รมว.อนุทิน ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้วผลตรวจภูมิต้านทานขึ้นแล้ว โอกาสติดเชื้อจึงต่ำมากๆๆเแต่เพื่อความปลอดภัยก็แนะนำให้งดการลงพื้นที่พบปะประชาชนก่อน

การ์ดอย่าตกนะ..คอนโดที่พบเคสโควิดล่าสุด

 1. The Line อโศก-รัชดา
 2. The Line จตุจักร
 3. Aspire Rama 9
 4. Condolette Midst Rama 9
 5. Chapter One Eco รัชดา-ห้วยขวาง
 6. Thru Thonglor (พบ 4 ราย)
 7. C Ekkamai (พบ 8 ราย)
 8. Lumpini Place Rama 9
 9. Park 24 (Park Origin พร้อมพงษ์)
 10. Supalai City Resort รัชดา – ห้วยขวาง
 11. Notting Hill สุขุมวิท 105
 12. The Line วงศ์สว่าง
 13. Supalai Oriental สุขุมวิท 39
 14. Chewathai Residence อโศก
 15. THE ESSE อโศก
 16. พลัม แจ้งวัฒนะ
 17. The trust residence ปิ่นเกล้า
 18. Summer garden แจ้งวัฒนะ

🙏🏻 แหล่งที่มา page popcorns , กรมควบคุมโรค, สสจ.นนทบุรี

จังหวัดชลบุรี เข้าพื้นที่ได้ปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9