Time line วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุข แจง Time line วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส

30 ก.ค.64 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโดสถึงไทย ส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

2 ส.ค.64 ได้รับผลตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย

3-4 ส.ค.64 บริษัทจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ แพ็ควัคซีนเพื่อจัดส่ง

5-6 ส.ค.64 จัดส่งวัคซีน ล็อตแรก ถึงหน่วยบริการ สำหรับบริการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเข้มกระตุ้น (Booster dose) และเข็ม 1 สำหรับกกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย

7-8 ส.ค.64 โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมการฉีด วัคซีน #ไฟเซอร์

9 ส.ค.64 หน่วยบริการเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กลาง ส.ค. 64 จัดส่งวัคซีนเข็ม 2 สำหรับฉีดปลายเดือน ส.ค.64

แนวทางการให้วัคซีน pfizer สำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

  • Sv + sv (หรือ sp) ต่อด้วย pfizer
  • ฉีดแล้วหนึ่งโดส sv หรือ az ก็ได้ ต่อด้วย pfizer
  • ไม่เคยฉีดอะไรเลย pfizer 2 โดส
  • เคยติดเชื้อมาแล้ว และยังไม่ได้วัคซีน ให้ใช้ pfizer

#วัคซีนไฟเซอร์

ทั้งนี้เป็นข้อสังเกต ก่อนหน้านี้ หมอและพยาบาล ส่วนใหญ่ ฉีด SV 2 เข็ม และ ได้ฉีด AZ ไปเมื่อเร็วๆนี้

ก่อนหน้า Pfizer มาเพียงอาทิตย์เดียว เพราะเหตุผลว่าไม่รู้ Pfizer มาตอนไหน

และพอฉีด AZ ได้อาทิตย์เดียว Pfizer ก็มา แบบนี้จะเข้าแนวทางแบบไหน