ข่าวสารและภาพรวมการฉีดวัคซีนของไทย

ไทยร่วมใจ แจ้งผู้มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีด #วัคซีนโควิด19 เดิม เมื่อช่วง 7-26 ก.ค.64


ให้มาฉีดวัคซีนตามคิวใหม่ ช่วง 10-14ส.ค.นี้ (ตามภาพ) สถานที่ฉีดและเวลานัดหมายตามเดิม”

สอบถาม #สายด่วนวัคซีน โทร.1516

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ประกาศขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย จองคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เข็มที่ 1) ณ ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดยให้ลงทะเบียนได้ทางโทรศัพท์ วันอาทิตย์ที่ 8 ส.ค. 2564 หมายเลข 02-790-2855 (40 คู่สาย) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนโดยจะเริ่มฉีดระหว่างวันที่ 9 – 14 ส.ค. 2564 รวม 6 วัน วันละ 4 รอบ รอบละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน

แบ่งรอบเวลา 10.00 น. / 11.00 น. / 12.00 น. / 13.00 น.

เงื่อนไข 4 ข้อ ประกอบด้วย
1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
2. สงวนสิทธิ์การโทรลงทะเบียน 1 ครั้ง แจ้งชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน

3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังได้ทุกกรณี

4. ในวันที่นัดหมาย ให้มาก่อนเวลานัด 30 นาที เพื่อลดความแออัด

ไทยร่วมใจ ให้จองคิวผ่านโทรศัพท์ เริ่มฉีด 9-14 ส.ค.นี้

นนท์พร้อม” แจ้งนัดฉีดวัคซีน 11 ส.ค.นี้

จังหวัดนนทบุรี มีการแจ้งนัดฉีดวัคซีน กับ “นนท์พร้อม” อีกครั้งที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ในวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 จำนวน 8,000 คนChaengwattana Hall เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ในวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 จำนวน5,000 คน Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ในวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64 จำนวน 8,000 คน และ อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 64 อีกจำนวน 2,000 คน 

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนของไทย ถึง 7 ส.ค. 64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง