ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีด ทุกเข็ม เริ่ม 18 เม.ย.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กลับมาเปิก ตั้งแต่ 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถ Walk in ฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มเหมือนเดิม มีให้เลือกคือ แอสตร้าฯ และ ไฟเซอร์ ไปได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ทุกเข็ม (เข็มที่ 1,2,3,4)
โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in)
คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี เข้ารับบริการที่ประตู 2
(เลือกวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า)
เด็กอายุ 5-11 ปี เข้ารับบริการที่ประตู 3
(วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม)
ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น.
รอคิวตามลำดับที่เก้าอี้สีแดง
สำหรับคนเดิมบางซื่อ
(ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 และ 3 กับศูนย์ฯในสูตรPP,AP,AM,MM,AAP,AAM
และครบกำหนดระยะรับเข็มกระตุ้นแล้ว)
ศูนย์ได้ทำการนัดฉีดเข็มกระตุ้น
เข็มที่ 3,4 แล้วอัตโนมัติ
ท่านสามารถตรวจสอบวันนัด
ผ่านช่องทาง
แอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”
Android
https://bit.ly/3wJYsiB
OS
https://apple.co/31O9FmO

 • อายุ 5-11 ปี เข้าประตู 3
 • อายุตั้งแต่ 12 ปี เข้าประตู 2

  ระยะห่างเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
 • เคยฉีดสูตร AA, AP, AM, PP, MM, SA, SP โดยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
  (เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ฉีด PP จะต้องฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน)
 • เคยฉีดสูตร SS โดยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

  ระยะห่างเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4
 • เคยฉีดสูตร AAP, AAM โดยฉีดเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
 • เคยฉีดสูตร SSA, SSP, SSM, โดยฉีดเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง