เฉพาะผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด ลงทเบียนฉีดวัคซีนไข้ว ไทยร่วมใจ เต็มแล้ว !!

เฉพาะผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนไข้ว ไทยร่วมใจ 9 -11 ก.ย.64 เต็ม !!

#ไทยร่วมใจ แจ้งปรับการฉีดวัคซีน #โควิด19 เป็นสูตรไขว้ (เข็ม1 Sinovac เข็ม2 AstraZeneca) ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งจะบริการฉีดในวันที่ 14 – 15 ก.ย.นี้เปิดลงทะเบียน 9 -11 ก.ย.64 เริ่ม 9.00-22.00น. ผ่านเว็บไซต์ www. ไทยร่วมใจ .com หรือแอปฯ เป๋าตัง

ล่าสุด ลงทะเบียน เต็ม !!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง