ตาแดง น้ำมูกไหล มีผื่น รีบปรึกษาแพทย์

การระบาดระลอกนี้ ไม่ค่อยมีอาการ แต่อาการที่พบมากขึ้น คือ ตาแดง มีผื่น

การระบาด Covid-19 ระลอกนี้ ไม่ค่อยมีอาการแต่อาการที่พบมากขึ้น คือ ตาแดง มีผื่นให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาว

10 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อสังเกต ลักษณะอาการทางคลินิกผู้ป่วย Covid-19  เดิมเราให้คำแนะนำเรื่องไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส รอบนี้พบอาการเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว มีอาการเล็กน้อย ตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ และมีผื่นขึ้นบ้างเล็กน้อย

หากมีอาการเหล่านี้ ขอให้ระมัดระวังและให้รีบไปพบแพทย์ หรือพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำหรือตรวจสอบต่อไป

ลักษณะของ “ผื่น” ที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้ไม่แสดงอาการอื่นๆ

  • มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็กๆ
  • มีจุดเลือดออก
  • มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ
  • บางรายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส
  • เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่นๆ
โควิด-19 กับอาการทางผิวหนัง
covid-19 กับอาการทางผิวหนัง

คำสั่งจังหวัด ๆ ไหนกักตัว ไม่กักตัว…เช็คเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง