ปรับมาตรการ-พื้นที่ควบคุมโรค 29 จว. เริ่ม 3 ส.ค.เป็นต้นไป

ปรับมาตรการ-พื้นที่ควบคุมโรค เริ่ม 3 ส.ค.เป็นต้นไป

กำหนด 29 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

13 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นราธิวาส, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา

16 จังหวัดใหม่ ได้แก่
กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

มาตรการ

  • ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม – ตี 4
  • งดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด(ขนส่งสาธารณะ)
  • ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด
  • ห้ามกิจกรรมรวมตัวเกิน 5 คน
  • ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 2 ทุ่ม ห้ามบริโภคในร้าน
  • ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดถึง 2 ทุ่ม เปิดเฉพาะ ร้านอาหาร , เครื่องดื่ม ขายผ่าน Delivery **
    ร้านยา , เวชภัณฑ์, ซูเปอร์มาเก็ต

  • เปิดแคปม์ก่อสร้าง กทม.และ ปริมณฑล ใช้มาตรการ Bubble and Seal

มาตรการเริ่ม 3 ส.ค. โดยจะทบทวนอีกครั้งเมื่อครบ 14 วัน

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 (ควบคุมโควิด-19) มีผลต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 ส.ค. 64 โดยประเมินทุก 14 วัน

#ศบค. #มาตรการcovid-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง