ขยายเวลาตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงใน กทม. ถึง 31 พ.ค.นี้ ครอบคลุมผู้ประกันตน พนักงานส่งอาหาร แรงงานนอกระบบ

ขยายเวลาตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงใน กทม. ถึง 31 พ.ค.นี้ ทั้งผู้ประกันตน พนักงานส่งอาหาร แรงงานนอกระบบ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ขยายเวลาให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ระหว่างวันที่ 5-31 พ.ค.64

ครอบคลุมทั้งผู้ประกันตน พนักงานส่งอาหาร (Delivery) และแรงงานนอกระบบทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งต้องเป้าหมายให้บริการ วันละ 2,000 คน เพื่อให้การควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพ

ศูนย์คัดกรอง โควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน เฟส 2

สำนักงานประกันสังคมให้บริการศูนย์คัดกรอง โควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนเฟส 2 เปิดให้บริการ วันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2564
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) กทม.
จ.ปทุมธานี ให้บริการที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 พื้นที่กรุงเทพ และเป็นกลุ่มเสี่ยง

เอกสารที่ต้องนำไปตรวจ
– ภาพหน้าจอวันนัดการลงทะเบียน
– บัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตร
– ผลส่งทาง SMS

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้ข้อสรุปว่า

ก.แรงงาน จับมือ กทม. มหาดไทย และ สปสช. ให้ผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรี เริ่ม 17 เม.ย.นี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

คุณสมบัติ คือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จองคิวออนไลน์ ผ่านการคัดกรอง

ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจ สามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ สำหรับคุณสมบัติของคนที่จะได้เข้าตรวจคือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง และสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า 300 คน ทราบผลการตรวจภายใน 24 – 48 ชั่วโมง (แจ้ง url ลงทะเบียนจองคิวให้ทราบอีกครั้ง)

เริ่มจองคิว 15 เม.ย. นี้

เริ่มจองคิว 15 เม.ย. นี้ โดยเปิด👉🏻https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php จากนั้นกรอกเลขประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ประเมินความเสี่ยง

ระบบ จะพาท่านไปยังหน้า แบบประเมินความเสี่ยง

1.  ทำแบบประเมิน ความเสี่ยง ตามความเป็นจริง 

2.  กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่าน ตามจริง    

 • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด
 • อายุ
 • เบอร์ติดต่อ
 • เพศ
 • คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
 • สัญชาติ
 • เชื้อชาติ
 • อาชีพ
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่ติดต่อได้
 • จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง
 • โรงพยาบาลที่เข้ารับการคัดกรอง
 • ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ
 • การนัดหมายเข้ามา
 • ประเภท สรุปความเสี่ยง
 • วันที่และเวลาเข้ารับบริการ
 • ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่

เมื่อกรอก ข้อมูล ทุกช่อง ครบแล้ว อย่าลืม กด บันทึกข้อมูล นะครับ

เริ่มวันเสาร์ที่ 17 เมษายน

ซึ่งจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 17 เมษายนนี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

พบติดเชื้อ รักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม

หากพบว่าผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มี HQ 200 กว่าเตียง

ที่มา เพจ https://www.facebook.com/ThailandMOL