ศบค. เผยผลการประชุมยกระดับมาตรการคุมเข้ม Covd-19

ศบค. เผยผลการประชุมยกระดับมาตรการคุมเข้ม Covd-19 พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด สีแดงเข้ม จำนวน 6 จังหวัด

วันที่ 29 เม.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​หรือศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมศบค.มีมติ ปรับระดับการกักตัวให้กลับมากักตัว 14 วัน เหมือนเดิมในทุกประเภท อาทิ โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักได้ ยกเว้นจะทำการตรวจหาเชื้อ หรือรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ ที่ประชุมศบค.ยังมีมติปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด สีแดงเข้ม จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเกิน 20 คน
  2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
  3. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ปิดบริการ ยกเว้นเป็นสถานที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฯ
  4. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  5. สามารถจัดการแข่งขันกีฬาโดยไม่ให้มีผู้ชมในสนาม และแข่งขันกีฬาได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดแข่งขันได้
  6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21.00 น ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก
  7. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดบริการดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. เปิดให้บริการหลัง 04.00 น.

นอกจากนี้ยังมีการ งดเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโรค

ทั้งนี้ ยืนยันว่าเป็นการขอความร่วมมือ ไม่ได้ถือเป็นเคอร์ฟิว โดยข้อบังคับทั้งหมดจะถูกประกาศใช้ผ่านราชกิจจานุเบกษาในวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


16 เม.ย. 64 ศบค. ยกระดับมาตรการคุมเข้มสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19

16 เม.ย. 64 ศบค. ยกระดับมาตรการคุมเข้มสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้


1️⃣ ยืนยันรัฐบาลยังไม่ใช้มาตรการเคอร์ฟิว และไม่มีการ Lockdown
2️⃣ ยกระดับพื้นที่ควบคุมสีแดง 18 จังหวัด และสีส้ม 59 จังหวัด
3️⃣ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
4️⃣ ห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันเกินกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
5️⃣ ปิดสถานบริการและสถานประกอบการ ได้แก่ ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน
6️⃣ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้ทานในร้านได้ถึง 21.00 น. และห้ามจำหน่ายสุรา ห้างสรรพสินค้าเปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น . และงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกตให้เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. และเริ่มดำเนินการได้ในเวลา 4.00 น. สถานออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
7️⃣ งดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
8️⃣ สนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home เต็มรูปแบบ
9️⃣ เร่งจัดหาสถานที่รองรับ ดูแลรักษาและแยกกักผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้ารับการสอบสวนโรคหรือการตรวจรักษาตามมาตรการสาธารณสุขต่อไป
1️⃣0️⃣ เริ่มตั้งแต่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กจะพิจารณาต่อไป หากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมีการผ่อนคลาย แต่หากไม่ดีขึ้นผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดมีอำนาจประกาศใช้มาตรการคุมเข้มมากขึ้น
(Source : ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) , 16 เมษายน 2564)

This image has an empty alt attribute; its file name is 61682F5A-399B-4E41-919D-6EF44F3EF566.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 583488CA-9FD8-4838-B0B8-91660C83461E-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is F9E60F77-2864-4339-89E2-C046DE01607F-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 0AE04B73-F310-4F57-A6E9-BBEFC46A10C5-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 41095FEB-CEDB-404A-8C9D-38BDBD76EE78-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 6F8A0898-CD1A-4E68-B251-686B9F02C5B1-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 8DBB1E88-C48A-4132-B1A6-E63CABFD8274-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 77B76352-0DE5-4BBF-BB67-F6483059A1DD-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is D5F818BD-F983-4CCF-855C-5876AA7A3C59-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 9D264E68-AC82-40A5-BE8F-FFF8E4BCE983-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is B8D3EBA2-DF12-4C1E-822E-DB98B6DAC7D5-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is E3F620D8-3DAD-4774-A62A-B00C6A2C145B-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 28849126-6753-4E0B-975A-25AA59C9C099-840x480.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is 8827E889-E7F0-46F9-9E38-28FF4684EA2D-840x480.jpeg

เดินทางไปจังหวัดไหน กักตัว ไม่กักตัว 14 วัน

วันที่ 14 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดที่มีคำสั่ง ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 43 จังหวัดจากข้อมูล ณ เวลา 21.00 น. ของวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ข้อมูลจาก www.moicovid.com

This image has an empty alt attribute; its file name is 82B5FB90-B11E-4E67-B88C-DF629FC3170C.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is D7CFF6EB-9507-4E17-98DE-6C9731829005.jpeg

ข้อมูลโควิด-19 รายจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ศบค.มท. update

This image has an empty alt attribute; its file name is 76จังหวัด-1.jpg

ปัจจุบัน การบริหารสถานการณ์ โควิด-19 covid-19 แต่ละจังหวัด มีรายละเอียดแตกต่างกันตามสถานการณ์ทั้ง คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก สถานการณ์โรค แนวทางปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆและการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด
.
ทั้งหมด สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ ศูนย์บริหารโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยคลิกที่นี่ครับ >> https://bit.ly/2LanqEj

จากนั้น คลิกเลือกจังหวัดบนรูปแผนที่ เท่านี้ทุกคนก็จะติดตามสถานการณ์ ของจังหวัดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

http://www.bangkok.go.th/covid19 – กรุงเทพมหานคร

http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ – คัดกรอง Covid – 19 กรุงเทพมหานคร

LINK คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก แนวทางปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อต่าง ๆและการดำเนินงานของ 76 จังหวัด

http://www.moicovid.com/maehongson – แม่ฮ่องสอน
http://www.moicovid.com/chiangrai/ – เชียงราย
http://www.moicovid.com/chiangmai/ – เชียงใหม่
http://www.moicovid.com/phayao/  – พะเยา
http://www.lampang.go.th/covid19/  – ลำปาง
http://www.moicovid.com/lamphun/  – ลำพูน
http://www.moicovid.com/nan/  – น่าน
http://www.moicovid.com/phrae/  – แพร่
http://www.moicovid.com/uttaradit/  – อุตรดิษฐ์
http://www.moicovid.com/sukhothai/  – สุโขทัย
http://www.moicovid.com/tak/  – ตาก
http://www.moicovid.com/loei/  – เลย
http://www.moicovid.com/nongkhai/  – หนองคาย
http://www.moicovid.com/buengkan/  – บึงกาฬ
http://www.moicovid.com/nakhonphanom/  – นครพนม
http://www.moicovid.com/udonthani/  – อุดรธานี
http://www.moicovid.com/sakonnakhon/  – สกลนคร
http://www.moicovid.com/phitsanulok/  – พิษณุโลก
http://www.moicovid.com/nongbualamphu/  – หนองบังลำภู
http://www.mukdahan.go.th/covid.php  – มุกดาหาร
http://www.moicovid.com/kalasin/  – กาฬสินธ์
http://www.moicovid.com/khonkaen/  – ขอนแก่น
http://www.moicovid.com/phetchabun/  – เพชรบูรณ์
http://123.242.164.5/Web/Covid-19/linkMoi.asp – กำแพงเพชร
http://www.moicovid.com/phichit/  – พิจิตร
http://www.moicovid.com/mahasarakham/  – มหาสารคาม
http://www.moicovid.com/amnatcharoen/  – อำนาจเจริญ
http://www.moicovid.com/yasothon/  – ยโสธร
http://www.moicovid.com/roiet/  – ร้อยเอ็ด
http://www.moicovid.com/ubonratchathani/  – อุบลราชธานี
http://www.moicovid.com/sisaket/  – ศรีสะเกษ
http://surin.go.th/covid19/  – สุรินทร์
http://www.moicovid.com/chaiyaphum/  – ชัยภูมิ
https://sites.google.com/view/nswcovid19/home  – นครสวรรค์
http://www.moicovid.com/nakhonratchasima/  – นครราชสีมา
http://www.buriram.go.th/covid-19/  – บุรีรัมย์
http://www.moicovid.com/lopburi/  – ลพบุรี
http://www.moicovid.com/uthaithani/  – อุทัยธานี
http://www.moicovid.com/chainat/  – ชัยนาท
http://www.moicovid.com/singburi/  – สิงห์บุรี
http://www.moicovid.com/angthong/  – อ่างท่อง
http://www.moicovid.com/suphanburi/  – สุพรรณบุรี
http://www.moicovid.com/ayutthaya/  – พระนครศรีอยุธยา (อยุธยา)
http://www.moicovid.com/nakhonpathom/  – นครปฐม
http://www.moicovid.com/pathumthani/  – ปทุมธานี
http://www.moicovid.com/nonthaburi/ – นนทบุรี
http://www.moicovid.com/samutprakan/  – สมุทรปราการ
http://www.moicovid.com/samutsakhon/ – สมุทรสาคร
http://www.moicovid.com/samutsongkhram/  – สมุทรสงคราม
http://www.moicovid.com/saraburi/  – สระบุรี
http://www.moicovid.com/nakhonnayok/  – นครนายก
http://www.prachinburi.go.th/covid19.htm  – ปราจีนบุรี
http://www.moicovid.com/chachoengsao/  – ฉะเชิงเทรา
http://www.moicovid.com/sakaeo/  – สระแก้ว
http://www.moicovid.com/chanthaburi/  – จันทบุรี
http://www.moicovid.com/trat/  – ตราด
http://www.chonburi.go.th/website/project/topic17  – ชลบุรี
http://www.moicovid.com/rayong/  – ระยอง
http://www.moicovid.com/kanchanaburi/  – กาญจนบุรี
http://www.moicovid.com/ratchaburi/  – ราชบุรี
http://www.moicovid.com/phetchaburi/  – เพชรบุรี
http://www.moicovid.com/prachuapkhirikhan/  ประจวบครีรีขันธุ์
http://www.moicovid.com/chumphon/  – ชุมพร
http://www.moicovid.com/ranong/  – ระนอง
 http://www.moicovid.com/suratthani/  – สุราษฎร์ธานี
http://www.moicovid.com/phangnga/  – พังงา
http://www.moicovid.com/nakhonsithammarat/  – นครศรีธรรมราช
http://www.moicovid.com/krabi/  – กระบี่
http://www.moicovid.com/phuket/  – ภูเก็ต
http://www.moicovid.com/trang/  – ตรัง
http://www.moicovid.com/phatthalung/  – พัทลุง
http://www.moicovid.com/satun/  – สตูล
http://www.moicovid.com/songkhla/  – สงขลา
http://www.moicovid.com/pattani/  – ปัตตานี
http://www.moicovid.com/yala/  – ยะลา
http://www.moicovid.com/narathiwat/  – นราธวาส

สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ ศูนย์บริหารโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยคลิกที่นี่ครับ >> https://bit.ly/2LanqEj

Covid-19 อาการทางผิวหนัง ตาแดง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง