จังหวัดไหน ฝ่าฝืน “ไม่สวมแมส” มีโทษปรับ

รายชื่อ 63 จังหวัดที่ต้องสวมแมสก์ก่อนออกจากบ้าน 

ล่าสุด ณ 28 เม.ย. มี 63 จังหวัด

63 จังหวัดประกาศให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าหรือแมสก์ก่อนออกจากบ้าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากฝ่าฝืนมีโทษความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท เริ่มวันที่ 26 เม.ย.นี้