เริ่มลงทะเบียนวันนี้ ตรวจ covid-19 – เริ่มตรวจ 12 ก.ค.

กระทรวงแรงงาน เผยตรวจโควิด-19 เชิงรุก ฟรี!!
เพื่อผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไป ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เปิดลงทะเบียน

10 ก.ค. 64 ที่ https://sso.icntracking.com

เริ่มตรวจ

12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

อย่าลืมบัตรประชาชนตัวจริง และปากกาส่วนตัว

สายด่วน 1506 กด 6

ล่าสุด ระบบแจ้ง คิวเต็ม

15.01 น. ล่าสุดพบว่า การลงทะเบียนไม่สามารถลงได้แล้ว และไม่สามารถเลือกวันเวลาเข้าตรวจได้ โดยในระบบแจ้งว่า คิวเต็ม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง