ก.คลัง เตรียมเสนอให้ครม. พิจารณา จ่ายเงินเยียวยา อังคารนี้

ก.คลัง เตรียมเสนอให้ครม. พิจารณา จ่ายเงินเยียวยา อังคารนี้

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ล่าสุด โอนเงิน #เราชนะ #ม33เรารักกัน 2,000บ เมื่อไร

ก.คลัง เตรียมเสนอให้ครม. พิจารณา อังคารนี้

เราชนะ
-แอปเป๋าตัง โอน 20 พ.ค. และ 27 พ.ค.
-กลุ่มบัตรคนจน และบัตรประชาชนสมาร์การ์ดโอน 21 พ.ค. และ 28 พ.ค.

ม33เรารักกัน โอน 24 พ.ค. และ 31 พ.ค.

ใช้วงเงินได้ถึง 30 มิ.ย.


ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน กรอบวงเงิน 85,500 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบด้วย

ระยะเร่งด่วน กรอบวงเงิน 85,500 ล้านบาท 

-โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท 

เพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เราชนะทั่วประเทศ

-โครงการ ม.33 เรารักกัน  กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท 

เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ม33 เรารักกัน

ความคืบหน้าล่าสุด ม.33 เรารักกัน และเราชนะ ณ 6 พ.ค. 64

โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน และโครงการ “ม.33 เรารักกัน” กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9.29 ล้านคน รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อัตโนมัติคนละ 2,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มวงเงินเข้าระบบได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564


ระยะ 2 โครงการภายใต้ ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท

สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท  ยังมีโครงการดังนี้

-โครงการคนละครึ่ง เฟส3 

วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

ความคืบหน้า คนละครึ่งล่าสุด ณ 6 พ.ค. 64

เผยความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด31 ล้านคน แบ่งเป็น

1.ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 1 และ เฟส 2 จำนวน 15 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับวงเงินโดยอัตโนมัติ

2.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านคนส่วนวันลงทะเบียนนั้น ทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้

โครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 จะได้รับวงเงินคนละ 3,000 บาท โดยใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ วันละไม่เกิน 150 บาท จนครบวงเงิน 

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3  

กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาทระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาทระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”

รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564


ขยายความ “กลุ่มไหน ใครได้ เริ่มเมื่อไหร่”

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมระบุว่า หลังจากสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในระยะแรก อย่างเช่นโครงการ “เราชนะ” และ “ม.33เรารักกัน” (ที่มีการขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปจนถึง 30 มิ.ย.64) แล้วจากนั้นจะเริ่มมาตรการเยียวยาฟื้นฟู ระยะที่ 2

ซึ่งจะเริ่มต้นได้หลังจากสถานการณ์การระบาดของช่วงนี้คลี่คลายลง และดูแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยประกอบไปด้วย 4 โครงการ คือ

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ “กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ระยะ3 กลุ่มคนจน

เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรคนจน) อีกเดือนละ 200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน

เริ่มโครงการได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คาดว่าจะเริ่มเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน) 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ “กลุ่มเปราะบาง”

โครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยเพิ่มเงินสนับสนุนค่าครองชีพให้อีกเดือนละ 200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน เริ่มโครงการได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” กลุ่มรายได้ปานกลาง

รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะ Co-pay เป็นจำนวนเงิน 150 บาทต่อคนต่อวัน แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคน อันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลาง

4. โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” กลุ่มรายได้สูง

เป็นโครงการที่มุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูง รัฐจะสนับสนุน E-Voucher สำหรับการใช้จ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” 

*หมายเหตุ : ส่วนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “ทัวร์เที่ยวไทย” ครม.อนุมัติให้เลื่อนระยะเวลาโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ถึงจะกลับมาเริ่มดำเนินโครงการต่อ

ที่มา มติครม.และกรุงเทพธุรกิจ

อ้างอิงที่มาประกอบ :

ข้อมูลดิบมติครม. 5 พ.ค. 64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง