โคราชออกประกาศคำสั่ง ’10 จังหวัดเสี่ยงสูง’เข้าพื้นที่กักตัว 14 วัน

ที่มา Korat Next Step

โคราชออกประกาศคำสั่ง ’10 จังหวัดเสี่ยงสูง’ หากบุคคลใด ที่มาจากจังหวัดต่อไปนี้ เเละเดินทางเข้าพักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ที่บ้านหรือที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัด

? กรุงเทพฯ
? สมุทรปราการ
? นนทบุรี
? ปทุมธานี
? ปัตตานี
? ยะลา
? สงขลา
? ภูเก็ต
? ชลบุรี
? เชียงใหม่

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ที่นอกเหนือจาก 10 จังหวัดข้างต้นนี้ ต้องไปรายงานตัวกับ อสม. ประจำหมู่บ้าน หรือสาธารณสุขจังหวัด (โทร. 081-2655604) ภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พัก เเละระมัดระวังตนเอง สวมใส่หน้ากาก เเละเว้นระยะห่าง งดสัมผัสใกล้ชิดบุคคลอื่น

อนึ่ง หากเดินทางออกต่างจังหวัด เมื่อวานนี้ 9 แสนกว่าคน ให้เช็คปลายทางก่อนว่า หากเข้าพื้นที่หลายจังหวัดให้กักตัว 14 วัน พร้อมต้องมีหลังสือรับรองจากพื้นที่ๆมา หรือ อาจถูกให้กลับนะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง