ทบ.ตั้งโรงพยาบาลสนาม 12 พื้นที่ 2,220 เตียง

ทบ.ตั้งโรงพยาบาลสนาม 12 พื้นที่ 2,220 เตียง พร้อมเปิดศูนย์ประสานงาน

กองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามระยะที่ 1 ใน 12 พื้นที่ รวม 2,220 เตียง

โดยพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก, ห่างไกลจากแหล่งชุมชน อาทิ

  • กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. จำนวน 200 เตียง
  • กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี 50 เตียง
  • ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี 300 เตียง
  • กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี 740 เตียง
  • กองพันทหารเสนารักษ์ในทุกกองทัพภาค อีก 930 เตียง

พร้อมกันนี้ ในปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่ง ได้สนับสนุนสาธารณสุขในพื้นที่

บริการคัดกรอง ดูแลรักษาประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้อง COVID-19 เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อไปในพื้นที่ต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย

เครดิต : กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ

กองทัพบก เปิด “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. ” พร้อมสายด่วน เพื่อเป็นสื่อกลางประสานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

สายด่วนต้านภัยโควิด ทบ.
โทร.02-270-5685 – 9
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0900-16.00 น.

หรือช่องทางFacebook tv5hd1 และไลน์ @covidtv5hd1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง