ที่มา แอป หมอชนะ ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 ไม่โหลดไม่ผิด

แอป หมอชนะ ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 ไม่โหลดไม่ผิด

“หมอชนะ” คือ

หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

แอปฯ หมอชนะ ใช้งานอย่างไร

แอปฯ หมอชนะจะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ โดยแอปฯ จะทำการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย Covid-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แอปพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

แอปฯ หมอชนะ มีการเก็บข้อมูลบุคคลหรือไม่

แอปฯ หมอชนะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นเกี่ยวข้องและพอเพียงต่อขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยจะมีการเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังโทรศัพท์มือถือและบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน เพื่อที่จะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนและคำแนะนำในการปฏิบัติตนไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย Covid-19

แอปฯ หมอชนะ เป็นของหน่วยงานใด

แอป “หมอชนะ” เป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่าง “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจจำนวนมาก

หากทุกคนใช้ “หมอชนะ” เหมือนกันหมด “กรมควบคุมโรค” จะสามารถสอบสวนโรค และวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว โดยจะสามารถจับคู่ข้อมูลของ “ผู้ติดเชื้อ” กับ “ผู้สัมผัสเสี่ยง” รวมถึงแจ้งเตือนผู้สัมผัสเสี่ยงให้เข้ามารับการตรวจได้ ทำให้การควบคุม และจำกัดวงของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“หมอชนะ” มีจุดเด่น คือ

  1. มีแบบสอบถามเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้งาน
  2. ใช้ Bluetooth ทำให้สามารถติดตามได้แม้อยู่ในอาคาร หรือสถานที่ที่การจับสัญญาน GPS มีความแม่นยำต่ำ
  3. ข้อมูลที่บันทึก จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ และลบออกอัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลากำหนด
  4. โดยผู้เข้าถึงข้อมูลจะมีเพียงกรมควบคุมโรคเท่านั้น ซึ่งจะทราบเพียงรหัสผู้ใช้งานไม่สามารถทราบถึงตัวตนโดยตรง
  5. เมื่อพบว่าเป็นผู้เสี่ยงจะส่งแจ้งเตือนไปตามรหัสเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ารับการตรวจ
  6. โดยจะเก็บข้อมูลเพียงตำแหน่งของผู้ใช้ ไม่มีการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานอุปกรณ์ ไม่มีการใช้ไมโครโฟนของเครื่องแต่อย่างใด

วิธีการใช้งาน App หมอชนะ

https://www.dga.or.th/upload/download/file_73f08e23309d223e9a1413a12ab8ac2a.pdf

โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะไม่ได้ ไม่มีความผิด

นายกฯยืนยัน โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะไม่ได้ ไม่มีความผิด แต่ย้ำ 5 จังหวัดฝ่าฝืนคำสั่งเจอโทษปรับ-คุก แต่ไม่อยากลงโทษใคร

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีข่าวว่าหลายคน มีความกังวลว่าโทรศัพท์ตัวเองนั้นไม่ทันสมัยไม่สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชั่น(หมอชนะ)ได้แล้วจะมีความผิด ได้สอบถามไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดอะไร

“ถ้ามีโทรศัพท์ที่โหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะไม่ได้ ก็ต้องลงทะเบียน เพื่อควบคุมได้ว่าจะไปไหนต่อไปอย่างไรก็ต้องเขียนแผนต่างๆเพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ ขอร้องว่าให้ช่วยกัน ใครมีโทรศัพท์ที่สามารถโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะได้ก็ขอให้โหลด ขอร้องว่าอย่าไปอ่านหรือฟังข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็จะเกิดความตกใจกันไปทั้งหมด ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะเขียนกันไปเพื่ออะไร”

การติดตั้ง App หมอชนะ

 ดาวน์โหลดแอป  “หมอชนะ”

  iOS 👉 https://apple.co/3mTo6en

  Android 👉 https://bit.ly/3mWguaS

    HUAWEI AppGallery 👉  https://bit.ly/2WQ9HFa

หรือ Scan QR Code

ข้อมูลเพิ่มเติม https://facebook.com/MorchanaApp

คำสั่ง มาตรการป้องกัน Covid-19 ตั้งด่านจุดสกัด , ติดตั้ง APP เข้มจับบ่อน