รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช.

รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช. ณ วันที่ 6 เม.ย. 2565

โรงพยาบาลเอกชน เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้แยกผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่เป็นสีเขียวออกจากสิทธิประโยชน์ UCEP Plus (เจ็บป่วยฉุกเฉิน)

โดยให้คงไว้แต่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลืองและแดงเท่านั้น ที่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ได้ ดังนั้นในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว จึงต้องไปรักษายังสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน

สปสช.ระบุว่า เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ เปิดรับสมัครโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวได้ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนแจ้งความประสงค์ทำข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง

ส่งผลให้ผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ และผู้ป่วยที่เป็นสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน เข้าร่วมได้เลย สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green

สำหรับโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้จะให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • ลิ้นไม่รู้รส
 • เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก
 • มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

โดยผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองเพื่อแยกกลุ่มอาการก่อน หากเข้าเกณฑ์โควิด-19 สีเขียว จะเข้าสู่ระบบการรักษาและดูแล ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมทั้งบริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel

 • บริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาเบื้องต้นแบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/ราย
 • ครอบคลุมบริการให้คำแนะนำแยกกักตัวที่บ้าน ยารักษาโรคโควิด-19 3 สูตร ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยารักษาตามอาการ และยาฟาวิพิราเวียร์ (เบิกจาก สธ.)
 • และการติดตามอาการผู้ป่วยหลังครบ 48 ชั่วโมง รวมถึงการส่งต่อหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง และค่าบริการให้คำปรึกษาแบบเหมาจ่าย 300 บาท
 • สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีการโทรศัพท์กลับมาภายหลัง 48 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะมาจากอาการไม่ดีขึ้นหรือจำเป็นต้องส่งต่อ
 • บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel เป็นการเบิกจ่ายค่าบริการเหมาจ่าย โดย
 • ครอบคลุมค่าบริการดูแลผู้ป่วย ทั้งค่าอาหาร 3 มื้อ
 • การประเมินและติดตามอาการ การให้คำปรึกษา
 • นอกจากนี้ยังมีค่าอุปกรณ์ในการดูแลและติดตามสัญญาณชีพ
 • ค่ายาที่เป็นการรักษาโรคโควิด-19
 • และค่าเอกซเรย์ปอดกรณีที่มีความจำเป็น โดยกรณีให้บริการรักษาและติดตาม 1-6 วัน เป็นจำนวน 6,000 บาท
 • และกรณีให้บริการรักษาและติดตาม 7 วันขึ้นไป เป็นจำนวน 12,000 บาท

จากมาตรการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว นอกจากจะเข้ารับการรักษาตามสิทธิรักษาที่ตัวเองมีแล้ว ยังสามารถเข้ารับบริการรักษาได้ที่โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการข้างต้นได้ด้วย

กรุงเทพมหานคร

นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (23781)
รพ.กล้วยน้ำไท (11583)
รพ.ทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย (11641)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี (11647)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ (41700)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี 2 (11640)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่นวเวช (42141)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (11661)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ (11582)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น (11687)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา (11703)

นครปฐม

รพ.เทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (12127)

นนทบุรี

รพ.กรุงไทย (22179)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ (40765)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เวิลด์เมดิคอล (28810)
รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11787)
รพ.บางปะกอก 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11670)
รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (15147)
รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (21339)
รพ.บางโพ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11686)
รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (14572)
รพ.ปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11632)
รพ.วิมุตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (42167)
รพ.สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11668)
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (11656)
รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (41556)
วิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11691)

ปทุมธานี

รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (14683)
รพ.กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (41685)
รพ.การุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11799)
รพ.ซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (42177)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 (11801)
รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (14354)
รพ.เฉพาะประเภทผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขนาดกลาง ธนบุรีบูรณา (42191)

พระนครศรีอยุธยา

รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (15096)
รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (42233)

สมุทรปราการ

รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ บางปะกอก 3 (11777)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ (11745)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์ (41351)
รพ.บางนา 5 (24036)
รพ.บางปะกอกสมุทรปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41413)
รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11770)

สมุทรสาคร

รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (12140)
รพ.มหาชัย 3 (23924)
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (12144)

สระบุรี

รพ.เกษมราษฏร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11833)

สุพรรณบุรี

รพ.ธนบุรีอู่ทอง (12122)

ชลบุรี

รพ.จุฬารัตน์ ชลเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (11845)
รพ.เอกชล 2 (23207)

ปราจีนบุรี

รพ.ทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (41345)
รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (42025)

ระยอง

รพ.มงกุฎระยอง (14607)

สระแก้ว

รพ.รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41829)

ชุมพร

รพ.ธนบุรี-ชุมพร (14534)
รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร (12204)

ตรัง

รพ.ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (12230)

นครศรีธรรมราช

รพ.ทั่วไปขนาดกลางนครคริสเตียน (12169)
รพ.ธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41714)
รพ.นครพัฒน์ (23875)

ปัตตานี

รพ.ทั่วไปขนาดเล็กสิโรรส ปัตตานี (41342)

ภูเก็ต

รพ.มิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (12185)

สงขลา

รพ.ราษฎร์ยินดี (12222)
รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ (12221)

กาญจนบุรี

รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ กาญจนบุรี (12110)

ราชบุรี

รพ.กรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (12098)

เพชรบุรี

รพ.กรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (14961)

นครสวรรค์

รพ.ปากน้ำโพ (12030)
รพ.ปากน้ำโพ ๒ (12034)
รพ.ศรีสวรรค์ (12044)

พะเยา

รพ.พะเยาราม (22343)

พิจิตร

รพ.ชัยอรุณเวชการ (23942)
รพ.พิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (12071)

พิษณุโลก

รพ.พิษณุเวช (12069)

ลำพูน

พริ้นซ์ ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (42244)
รพ.ทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ (42186)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล (12026)

อุตรดิตถ์

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41622)

เชียงราย

รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (12020)

เชียงใหม่

รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา (11982)
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา (11994)
รพ.เทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (11992)
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด (12000)

เพชรบูรณ์

รพ.เพชรรัตน์ (12079)

แพร่

รพ.แพร่-รามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (42015)

กาฬสินธุ์

รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41639)

ขอนแก่น

รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (41573)

ร้อยเอ็ด

รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี (11963)

หนองคาย

รพ.หนองคายวัฒนา (11957)

อุดรธานี

รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา (11939)

อุบลราชธานี

พริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (40864)
รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี (11919)
รพ.เอกชนร่มเกล้า (11918)

เลย

รพ.เมืองเลยราม (11955)

บางจังหวัดไม่มีรพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช.

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green