สปสช.เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 วันละ 10,000 รายด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test

สปสช.เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 วันละ 10,000 รายด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test

สปสช.ผนึกกำลังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลเพิ่มจุดตรวจโควิด-19 วันละ 10,000 รายด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test(ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์)รู้ผลใน 30 นาทีเริ่มวันจันทร์ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป จุดละ 3,000 รายต่อวัน

ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี #ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

สปสช แจ้ง จุดบริการตรวจเชื้อ #โควิด19 เชิงรุก ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี #ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ก.ค.64 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) เริ่มเวลา 8.00 -16.00 น.

แต่ผู้ใช้บริการต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น! ที่ https://bit.ly/3hArLhu รับวันละ 3,000คน

เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมี SMS แจ้งคิวนัดหมายภายใน 1-2 วัน เพื่อความแออัดที่จุดตรวจ โดยจุดบริการนี้ จะใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kit (#ATK) โดยนักเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้ผลใน 30 นาที

หากไม่สะดวกลงทะเบียนหรือต้องการเลื่อนคิวตรวจให้แอดไลน์ที่ https://lin.ee/jTEMRnF สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช โทร.1330 หรือไลน์ @nhso

หน่วยบริการกทม.ตรวจเชิงรุก พื้นที่กทม.

หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ

ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

พรุ่งนี้! 13 ก.ค.64 #กทม ออกหน่วยบริการตรวจเชื้อ #โควิด19 เชิงรุก ฟรี! ใน 6 เขต รวม 4,300 คน

กำหนดการแจกบัตรคิว ดังนี้

1.เขตดินแดง (400 คน) แจกบัตรคิววันต่อวัน เริ่มแจก 07.00 น.

2.เขตลาดพร้าว (900 คน) แจกบัตรคิวล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น.

3.เขตมีนบุรี (1,000 คน) แจกบัตรคิววันต่อวัน เริ่มแจก 06.00 น.

4.เขตสวนหลวง (200 คน) แจกบัตรคิวล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น.

5.เขตบางพลัด (900 คน) แจกบัตรคิวล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 08.00 น.

6.เขตราษฎร์บูรณะ (900 คน) แจกบัตรคิววันต่อวัน เริ่มแจก 04.00 น.

เริ่มตรวจ 08.00น. เป็นต้นไป สิ่งที่ต้องใช้ 1)บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2)ปากกาส่วนตัว หากต้องการเอกสารผลตรวจ ให้สอบถาม เจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ติดต่อของแต่ละเขต (ตามภาพ)