ปิดสถานที่เสี่ยง Covid-19 ในจังหวัดระยอง

คำสั่งจังหวัด ระยอง ที่ 18388/2563 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ล่าสุด 📍 11:40 วันนี้ #ระยอง เคสใหม่ +49 ผู้ว่าฯ แถลงรายละเอียดบ่ายนี้ สะสม 85 #โควิดระยอง

มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


🔴 ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดในจังหวัดระยอง

# สนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ สถานประกอบกิจการสนุกเกอร์ บิลเลียด


🟡 มาตรการในเขตอำเภอเมือง ระยอง

# ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้

 • สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
 • สถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา และโรงเรียนสอนศิลปะ สอนกีฬา และสอนวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก ยกเว้น การให้บริการแบบอยู่ประจำ
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้น การให้บริการแบบอยู่ประจำ
 • สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย นวดหน้า นวดตัว นวดฝ่าเท้า
 • ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ
 • คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
 • สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
 • สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • พิพิธภัณฑ์ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
 • ห้องสมุดสาธารณะ
 • สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • โรงมหรสพ
 • สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

⚠ ยกเว้น ⚠ แผนกซุเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่ยังเปิดให้บริการ

⚠ ร้านอาหารให้เปิดเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นหรือนำกลับบ้าน

🟢 มาตรการนอกเขตอำเภอเมืองระยอง’


ให้สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เปิดบริการได้ถึงเวลา 24.00 น. ⚠ อำเภอเมืองระยองให้ปิดบริการ

การป้องกันโรค

เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ หรือกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ทุกประเภท ต้องมีมาตรการป้องกันโรคตาม
ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ หรือเข้าไปยังสถานที่ หรือร่วมทำกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ และต้องยอมรับการกักกันตามระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐกำหนดหากอยู่ในข่ายที่ต้องกักกัน
ดาวน์โหลดประกาศที่ https://bit.ly/37PSnpX

Timeline เบื้องต้น ของผู้ป่วยแต่ละราย จ.ระยองรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

**ข้อมูลวันที่ 26 ธันวาคม ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจาก อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหลายราย

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 CDCU เมืองระยองได้รับแจ้งจากงานป้องกันควบคุมโรค และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยองว่า ได้รับแจ้งพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 55 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้ลงพื้นที่ สอบสวนและควบคุมโรค และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดและ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเกิดโรคในครั้งนี้ จากการดําเนินงานผลตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดดังตาราง (ข้อมูล ณ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.45 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง