ข้อแนะนำ-การเดินทางไปยังเขตสหภาพยุโรป (EU) จากประเทศไทย

ข้อแนะนำ-การเดินทางไปยังเขตสหภาพยุโรป (EU) จากประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศ ออก ข้อแนะนำ-การเดินทางไปยังเขตสหภาพยุโรป (EU) จากประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)📌 ผู้เดินทางโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://reopen.europa.eu

The coronavirus is spreading across the European Union, affecting our lives in many ways. Governments have taken various restrictive measures to curb the spread of the coronavirus and to protect lives. The situation is changing fast and so is the response by Member States.

This tool provides an overview of the health situation in European countries, based on data from the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The information is updated frequently and available in 24 languages. It enables you to follow the evolution of the coronavirus situation in your country and beyond. Re-open EU also provides information on the various restrictions in place, including on quarantine and testing requirements for travelers and mobile coronavirus contact tracing and warning apps. This should help you plan your travel in Europe, while staying safe and healthy. The European Union is making major efforts to overcome this pandemic, to protect citizens and their livelihoods.

EU countries have agreed on a coordinated approach to the restriction of free movement in response to the coronavirus pandemic. This includes a colour code for the classifications of regions – green, orange, yellow and grey – based on the epidemiological situation there. They also agreed on common criteria that they should apply when deciding whether to introduce travel restrictions, a common approach for travelers from ‘red areas’ (testing and self-quarantine), as well as on providing more clear and timely information to the public.

This website will gradually provide more information as it becomes available.

Information for travellers from third countries to the EU

The Council updated the list of countries for which travel restrictions should be lifted. This list will continue to be reviewed and, as the case may be, updated every two weeks.

Based on the criteria and conditions set out in the recommendation, member states should gradually lift the travel restrictions at the external borders for residents of the following third countries:

  • Australia
  • New Zealand
  • Rwanda
  • Singapore
  • South Korea
  • Thailand
  • China, subject to confirmation of reciprocity

Travel restrictions should also be gradually lifted for the special administrative regions of China Hong Kong and Macao, subject to confirmation of reciprocity.

Residents of Andorra, Monaco, San Marino and the Vatican should be considered as EU residents for the purpose of this recommendation.

Disclaimer: The information on this page is not exhaustive. It is based on the most recent available data provided by EU Member States and collected from other publicly available and authoritative national sources. While the Commission seeks to keep the information up to date, we take no responsibility of any kind, express or implied, about the completeness and accuracy of the information contained in this page or individual decisions based thereon.

Due to the frequency of the updates, aimed at offering relevant information at all times, this tool partly relies on automatic machine translations. We apologise for any inconvenience and we strive to continuously improve the user experience.

ที่มา : https://reopen.europa.eu/en?fbclid=IwAR3zKz1l6FMRgkV1TgIC1ddsBwRrsMw-AU4pJN5nwF_fxnYADfheW7C8P98

Downloadable historical dataEnglish(CSV)Download