ไม่เหงา“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ”อ่านฟรี16,000เล่ม

TK Park เสริมปัญญาส่งความรู้ถึงมือประชาชนด้วยอีบุ๊ค 16,000 เล่มให้อ่านฟรีในช่วงโควิด-19ระบาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน และการเรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยพัฒนายิ่งขึ้นในวิกฤตโรคระบาดนี้

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ชวนคนไทยอ่านหนังสือผ่านบริการห้องสมุดออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 มีหนังสือรวมกว่า 16,000 เล่มเสิร์ฟถึงบ้านฟรี บริการห้องสมุดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่มีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ TK Public Online Library ให้ประชาชนได้อ่านและเสริมสร้างปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าใช้งานจากห้องสมุดดิจิทัล เพื่ออ่านหนังสือจากแอปพลิเคชันTK Online Library ที่มีให้บริการอีบุ๊ค12,000 เล่มจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ หนังสือเสียง 338 เล่ม และคอร์สออนไลน์ 94 เรื่อง และแอปพลิเคชัน Libby, by Overdrive ที่มีอีบุ๊ค 3,200 เล่ม หนังสือเสียง 394 เล่ม และวิดีโอสารคดีภาษาอังกฤษ 298 เรื่อง  

TK park Online Library เป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายของ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงหนังสือให้กับเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งบริการความรู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเชิงคุณภาพ ตลอดจนเพื่อให้นิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ หยั่งรากลึกในสังคมไทยอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป

TK park Online Library is TK park’s new development in public library service to promote reading and learning among a wider group of audience. This is to ensure that Thai children and youths in other parts of the country and everywhere have opportunities to access books and reading. TK Public Online Library therefore supports the TK park’s missions in creating an alternative learning space as well as the promotion of quality reading habit and lifelong learning in the Thai society on a sustainable basis.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้งานห้องสมุดดิจิทัลของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ฟรี เพียงสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.tkpark.or.th และใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TK park online library หรือ Libby, by Overdrive ดาวน์โหลดได้ทาง App Store หรือ Play Store

อ่านหนังสือฟรี อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ TK Park ไวรัสโคโรนา โควิด-19 เกาะติดไวรัสโคโรนา เกาะติดไวรัสโคโรน่า